Základňa stacionárnych komunikačných a informačných systémov Ozbrojených síl Slovenskej republiky: Rozdiel medzi revíziami

(pridanie ref)
== Oddelenia základne ==
Základňa má niekoľko oddelení a odborov<ref name=onas/>:
* Štáb
* Oddelenie plánovania, výcviku, pohotovosti a BoPo
** Operačné oddelenie
* Oddelenie bezpečnosti a ochrany informácií
** Dozorná a strážna služba
** Oddelenie logistiky
** Skupina personálnej podpory
** Finančno-ekonomická služba
* Odbor služieb KIS
** Obsluha K218
* Odbor komunikačných systémov
* Odborné orgány
* Odbor informačných systémov – kompetenčné centrum
** Odbor informačnejslužieb bezpečnostiKIS
** Odbor infraštruktúry KIS
** Odbor informačných systémov – kompetenčné centrum
** Odbor informačnej bezpečnosti
** Odbor služiebpodpory KIS
*** Oddelenie dozoru KIS
 
*** Regionálny úsek KIS juh (Bratislava)
*** Regionálny úsek KIS západ (Trenčín)
*** Regionálny úsek KIS stred (Zvolen)
*** Regionálny úsek KIS východ (Prešov)
 
== Činnosť ==
Anonymný používateľ