SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
d (logo)
Bez shrnutí editace
[[Súbor:LOGO SVP.jpg|vľavo|bezrámu|stred]]
 
'''SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik''' (skrátene SVP, š. p.) je správca [[Vodný tok|vodných tokov]] a povodí na [[Slovensko|Slovensku]]. Patrí medzi strategicky dôležité štátne podniky s upraveným spôsobom hospodárenia, pretože má v správe i majetok, ktorý podľa Ústavy SR (čl. 4) je vo výhradnom vlastníctve štátu. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a na nich vybudovaný hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Časť činností Slovenského vodohospodárskeho podniku má charakter výkonov vo verejnom záujme – je to predovšetkým protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok.
15

úprav