Geomorfologické členenie Slovenska: Rozdiel medzi revíziami

d
drobne doplnenia do úvodu.
d
d (drobne doplnenia do úvodu.)
Povrch Slovenska tvoria nížiny Panónskej panvy a pohoria a kotliny Karpát. Sú súčasťou rozsiahleho geomorfologického systému na povrchu Zeme, [[Alpsko-himalájska sústava|Alpsko-himalájskej sústavy]]. Tá sa tiahne od severnej Afriky cez Európu naprieč južnou Áziou. VZ zmysleviacerých prácenávrhov geomorfologického členenia sa prjímajú výsledky prác geografov [[Emil Mazúr|E. Mazúra]] a [[Michal Lukniš|M. Lukniša]] (1986)<ref>Mazúr, E., Lukniš, M. 1986: ''Geomorfologické členenie SSR a ČSSR.'' Časť Slovensko. Slovenská kartografia, Bratislava</ref> , aktuálnejšie publikovaná v prehľadnej mape D. Kočického eta B. Ivaniča (2011)<ref name="Kočický,Ivanič">Kočický, D., Ivanič, B., 2011, ''Geomorfologické členenie Slovenska.'' [[Štátny geologický ústav Dionýza Štúra]], Bratislava, [http://www.geology.sk/new/sites/default/files/media/geois/PrehladneMapy/GM_mapa.pdf Dostupné online] (prístup: 20.08.2015)</ref>. spracovanejJednotlivé podľapovrchové [[Emilcelky Mazúr|E.sa Mazúra]]začleňujú ado [[Michalviacerých Lukniš|M.tried Lukniša]]- (1986)<ref>Mazúrpodsústava, E.provincia, Lukniš, M. 1986: ''Geomorfologické členenie SSRsubropvincia a ČSSRoblasť.'' Časť Slovensko. Slovenská kartografia, Bratislava</ref>člení na:
 
== [[Karpaty]] (podsústava) ==
246

úprav