Svetové združenie bývalých politických väzňov: Rozdiel medzi revíziami

 
== Čestní členovia a funkcionári SZČPV ==
[[FileSúbor:Znak22.jpg|thumbnáhľad|Znak Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov]]
* Zosnulý [[Ján Košút]], čestný predseda Sekcie násilne odvlečených (2006{{--}}2013)
* Zosnulý [[Emil Švec]], podpredseda SZČPV, prepadnutý a unesený [[ŠtB]] z Rakúska (2001{{--}}2010)
* Zosnulý [[Marián Dudinský]], podpredseda SZČPV, predseda Sekcie násilne odvlečených (2006{{--}}2008)
* Zosnulý [[Štefan Pazdera]], predseda Sekcie bývalých príslušníkov francúzskej cudzineckej légie v rokoch 1946{{--}}1954 a ich príbuzných (2001{{--}}2010)
* Čestný člen in memoriam [[Izidor Frostig]], popravený zlatník židovského pôvodu <ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| priezvisko =
| meno =
| jazyk =
}}</ref>
* Čestný člen in memoriam [[Cyril Bystrík Janík]], OFM tajne vysvätený kňaz františkánskej rehole
* Zosnulý [[Juraj Fischer]], účastník západného odboja a bývalý politický väzeň
* [[František Bednár (politický väzeň)|František Bednár]], predseda SZČPV (2001 – {{--}}2008)
* Elena Bačkorová, predsedníčka SZČPV (2008 – {{--}}2012)
* František Bednár, predseda SZČPV (2012 {{--}}2015)
* Ing. Imrich Body, predseda SZBPV od (12. 9.september 2015{{--}}22.6. jún 2017; (Zmena názvu združenia na ''Svetové združenie bývalých politických väzňov'').
* František Bednár, predseda SZBPV (22. jún od 22.6.2017{{--}})
 
== Činnosť SZČPV ==