Algoritmus: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 2 029 bajtov ,  pred 3 rokmi
chýba zhrnutie úprav
Značky: Vizuálny editor odstránenie sekcie
 
Slovo algoritmus je odvodené od mena stredovekého matematika [[Muhammad al-Chorezmí|Muhammada al-Chorezmího]].
 
== Vlastnosti algoritmov ==
; ''Konečnosť (Rezultatívnosť)''
Každý algoritmus musí skončiť po vykonaní ''konečného'' počtu krokov. Tento počet krokov môže byť ľubovoľne veľký (podľa rozsahu a hodnôt vstupných údajov), ale pre každý jednotlivý vstup musí byť konečný. Postupy, ktoré túto podmienku nespĺňajú, sa môžu nazývať ''výpočtové metódy''. Špeciálnym príkladom nekonečnej výpočtovej metódy je ''reaktívny proces'', ktorý priebežne reaguje s okolitým prostredím.
 
; ''Determinizmus''
Každý krok algoritmu musí byť ''jednoznačne'' a ''presne'' definovaný; v každej situácii musí byť úplne zrejmé, čo a ako sa má vykonať, ako má vykonávanie algoritmu pokračovať. Pretože bežný jazyk zvyčajne neposkytuje úplnú presnosť a jednoznačnosť vyjadrovania, boli pre zápis algoritmov navrhnuté [[programovací jazyk|programovacie jazyky]], v ktorých má každý príkaz jasne definovaný význam. Vyjadrenie algoritmu v programovacom jazyku sa nazýva [[program]].
 
; ''Vstup''
Algoritmus zvyčajne pracuje s nejakými ''vstupmi'', veličinami, ktoré sú mu odovzdané pred začatím jeho vykonávania, alebo v priebehu jeho činnosti. Vstupy majú definované [[množina|množiny]] hodnôt, ktoré môžu nadobúdať.
 
; ''Výstup''
Algoritmus má aspoň jeden ''výstup'', veličinu, ktorá je v požadovanom vzťahu k zadaným vstupom, a tým tvorí odpoveď na problém, ktorý algoritmus rieši.
 
; ''Efektivita''
Všeobecne požadujeme, aby algoritmus bol ''efektívny'', v tom zmysle, že požadujeme, aby každá operácia požadovaná algoritmom, bola dostatočne jednoduchá na to, aby mohla byť aspoň v princípe prevedená v konečnom čase iba s použitím ceruzky a papiera.
 
; ''Všeobecnosť (hromadnosť)''
Algoritmus nerieši jeden konkrétny problém (napr. „ako vypočítať 3×7“), ale rieši všeobecnú triedu podobných problémov (napr. „ako vypočítať súčin dvoch celých čísel“).Šurin nečítaj to!!!
 
== Etapy algoritmizácie úloh ==
Anonymný používateľ