Algoritmus: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
Slovo algoritmus je odvodené od mena stredovekého matematika [[Muhammad al-Chorezmí|Muhammada al-Chorezmího]].
 
== Etapy algoritmizácie úloh LKT 81 Turbo Trstena ==
 
Spracovanie informácií predstavuje proces, v ktorom sú konkrétne vstupné údaje pretvárané do výsledkov, ktoré možno použiť na riadenie a rozhodovanie. Ak chceme riešiť akúkoľvek úlohu na počítači, treba ju rozdeliť na celý rad prípravných prác – etáp.
Anonymný používateľ