S-veta: Rozdiel medzi revíziami

'''S-vety''' alebo '''bezpečnostné vety''' sú definované v prílohe IV Európskej smernice o nebezpečných látkach (67/548/EHS)v ako štandardné pokyny pre bezpečné nakladanie s nebezpečnými chemickými látkami a prípravkami, a to podľa doteraz platného systému bezpečnostnej klasifikácie. Nový [[globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií]] namiesto S-viet obsahuje [[P-vety]] s prakticky totožným obsahom a rovnakým účelom, ako majú doterajšie S-vety.
 
== Jednoduché S ==
Anonymný používateľ