Pľúcna embólia: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 2 374 bajtov ,  pred 3 rokmi
doplnenie textu a odkazu
d
(doplnenie textu a odkazu)
 
== Príčiny a závažnosť pľúcnej embólie ==
Ďaleko najčastejšou príčinou pľúcnej embolizácie je hlboká žilová [[trombóza]] veľkých žíl dolných končatín a veľkých panvových žíl. Riziko jej vzniku zvyšujú vrodené poruchy [[Zrážanie krvi|zrážanlivosti krvi]], ďalej napr. dlhodobý pobyt na lôžku, vysoký vek a niektoré lieky -  rizikové faktory PE sú totožné s rizikovými faktormi hlbokej žilovej trombózy. Oveľa zriedkavejšie sú embóliezávažné tukové embólie po zmliaždení tukového tkaniva - kostnej drene pri úrazoch a operáciach - aj po liposukcii, vzduchové embólie po nasatí vzduchu do veľkých žíl pri poranenízranení, hemodialýze alebo operácii, embólia plodovej vody pri komplikovanom pôrode alebo embolizácie iného materiálu, napríklad tkaniva nádoru, katétra alebo infekčného materiálu.
 
Závažnosť PE závisí od rozsahu upchatého pľúcneho artériového riečišťa. Za väčším uzáverom môže dôjsť k ťažkej ischémii a až nekróze pľúcneho tkaniva - [[Pľúcny infarkt|pľúcnemu infarktu]].
 
Tradične vyšetrované parametre krvných plynov – parciálne tlaky a saturácie krvi kyslíkom a kysličníkom uhličitým majú malú diagnostickú hodnotu; podobne, ako zvýšenie hladiny troponínu v  krvi sú nešpecifické pre PE a skôr vypovedajú o závažnosti stavu pacienta pri stanovenej diagnóze pľúcnej embólie.
 
Chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia (CTEPH - Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension) máva podobné príznaky, ako akútna PE, ale môže prebiehať aj s nešpecifickými alebo málo výraznými príznakmi. Jej diagnóza sa potvrdí zistením zvýšeného tlaku v pľúcnej tepne a nálezom poruchy prekrvenia pľúcneho segmentu. Je to závažné ochorenie, ktoré neliečené skracuje život pacientov o celé roky.
 
== Liečba a prevencia ==
Postup pri liečbe pľúcnej embólie sa riadi jej závažnosťou. Pre hodnotenie závažnosti pľúcnej embólie sa dá použiť zhodnotenie pacienta podľa škály PESI (Pulmonary Embolism Severity Index), stanovujúcej pravdepodobnosť jeho 30 - dňového prežítia po PE. Faktory, zhoršujúce vyhliadky pacienta sú (v poradí podľa závažnosti): porucha vedomia, prítomnosť zhubného nádoru, nízky krvný tlak, tachykardia (zrýchlený pulz), tachypnoe (zrýchlené dýchanie), nízke nasýtenie krvi kyslíkom, nízka telesná teplota, prítomnosť chronického srdcového zlyhania a mužské pohlavie.
Postup pri liečbe pľúcnej embólie sa riadi jej závažnosťou.
 
Masívna pľúcna embólia sa lieči trombolytickou liečbou. [[Trombolytiká]] sú lieky, ktoré rozpúšťajú čerstvú krvnú zrazeninu (napríklad altepláza, retepláza). Krajným riešením je embolektomia, teda odstránenie embolu katétrom, alebo, dnes už len zriedkavo, operačne. Súčasťou liečby masívnej pľúcnej embólie je podporná liečba, zameraná na stabilizáciu krvného obehu a dýchania.
Prevencia PE je totožná s prevenciou hlbokej žilovej trombózy a vykonáva sa u rizikových pacientov dočasným alebo dlhodobým podávaním LMWH, prípadne antikoagulačnou liečbou podľa rizikovosti pacientov a podrobných pravidiel pre jednotlivé diagnózy a typy operačných výkonov.
 
Liečba chronickej tromboembolickej pľúcnej hypertenzie spočíva v prvom rade v podávaní antikoagulancii. V prípade neúspechu sa zvažuje invazívny postup - pulmonálna endarterektomia.
== Prognóza ==
 
== Zvláštne situácie ==
PE v súvislosti s tehotenstvom je problémom, týkajúcim sa hlavne vyspelých krajín. Je častejšia v popôrodnom období a zvlášť po pôrode cisárskym rezom. Diagnostika je sťažená tým, že D-diméry bývajú v tehotenstve pozitívne aj bez prítomnosti trombotického procesu a CT aj  scintigrafické vyšetrenie ohrozuje plod radiačnou záťažou, takže treba starostlivo zvažovať pomer prínosu a rizika. Trombolytická liečba je riziková a v období po pôrode vylúčená. U tehotných sú z antikoagulancii použiteľné len heparíny.
 
Liečba tukovej embólie a embólie plodovej vody je len symptomatická, vzduchová embólia sa lieči vhodným polohovaním pacienta, prípadne odsatím vzduchu prostredníctvom katétra.
 
== Prognóza ==
Prognóza pacienta s PE embóliou závisí od jej závažnosti. U neliečenej embolizácie sa udáva na 25 -30%, ale liečba znižuje mortalitu až o 75%. Veľmi významná je prevencia hlbokej žilovej trombózy, ktorá podstatne znížila počet pľúcnych embólii.
 
* Klener, Pavel et al.:  ''Vnitřní lékařství. Třetí, přepracované a doplněné vydání.''  Praha, Galén, 2006. str. 310 - 313.  
* Ouellette, D.R.: ''Pulmonary Embolism.'' Medscape, New York, dostupné online: https://emedicine.medscape.com/article/300901-overview Aktualizované 27.6.2017, citované 26.12.2017. (po anglicky)
* Konstantinides, S. et al.: ''2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism.''  Oxford University Press 2014. European Heart Journal, 14 November 2014, Vol. 35, (43), str. 3033–3073. Dostupné online: https://academic.oup.com/eurheartj/article/35/43/3033/503581(po anglicky)
 
[[Kategória:Choroby dýchacej sústavy]]
924

úprav