Pľúcna embólia: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 175 bajtov ,  pred 3 rokmi
d
typografia
(doplnenie textu a odkazu)
d (typografia)
* Akútna masívna pľúcna embólia je následkom uzatvorenia viac, ako 50% riečišťa pľúcnych artérii. Je sprevádzaná poklesom [[Krvný tlak|krvného tlaku]] alebo vznikom cirkulačného šoku, niekedy je jediným príznakom náhle úmrtie.
* Akútna submasívna pľúcna embólia je dôsledkom uzatvorenia menšej časti pulmonálneho arteriálneho riečišťa, ktorej dôsledkom je preťaženie pravej srdcovej komory následkom zvýšenia tlaku pred prekážkou prietoku krvi v pľúcnom obehu. Spôsobuje klinické príznaky, preťaženie pravej komory je rozpoznateľné echokardiograficky a bývajú pritomné aj zmeny na EKG.
* Malá pľúcna embólia nespôsobuje príznaky preťaženia pravej srdcovej komory a často prebehne bezpríznakovo. Bez liečby sa často aj niekoľkokrát opakuje (sukcesívna embolizácia), v dôsledku čoho nakoniec dochádza k významnej obturácii pľúcneho riečišťa a k chronickej tromboembolickej pľúcnej hypertenzii, poškodzujúcej pravú srdcovú komoru aj pľúca. Tiež, malá pľúcna embólia môže predchádzať aj masívnej pľúcnej embólii.
* Chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia (CTEPH - Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension), ktorá sa vyvíja po dlhodobej, často aj bezpríznakovej pľúcnej embolizácii je závažné ochorenie, poškodzujúce srdce aj pľúca, ktoré neliečené skracuje život pacientov o celé roky.
 
== Príznaky a diagnostika ==
Tradične vyšetrované parametre krvných plynov – parciálne tlaky a saturácie krvi kyslíkom a kysličníkom uhličitým majú malú diagnostickú hodnotu; podobne, ako zvýšenie hladiny troponínu v  krvi sú nešpecifické pre PE a skôr vypovedajú o závažnosti stavu pacienta pri stanovenej diagnóze pľúcnej embólie.
 
Chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia (CTEPH - Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension) máva podobné príznaky, ako akútna PE, ale môže prebiehať aj s nešpecifickými alebo málo výraznými príznakmi. Jej diagnóza sa potvrdí zistením zvýšeného tlaku v pľúcnej tepne a nálezom poruchy prekrvenia pľúcneho segmentu. Je to závažné ochorenie, ktoré neliečené skracuje život pacientov o celé roky.
 
== Liečba a prevencia ==
Prevencia PE je totožná s prevenciou hlbokej žilovej trombózy a vykonáva sa u rizikových pacientov dočasným alebo dlhodobým podávaním LMWH, prípadne antikoagulačnou liečbou podľa rizikovosti pacientov a podrobných pravidiel pre jednotlivé diagnózy a typy operačných výkonov.
 
Liečba chronickej tromboembolickej pľúcnej hypertenzie spočíva v prvom rade v podávaní antikoagulancii. Účinnosť iných liekov nebola jednoznačne preukázaná. V prípade neúspechu liečby sa zvažuje invazívny postupoperácia - pulmonálna endarterektomia.
 
== Zvláštne situácie ==
Liečba tukovej embólie a embólie plodovej vody je len symptomatická, vzduchová embólia sa lieči vhodným polohovaním pacienta, prípadne odsatím vzduchu prostredníctvom katétra.
 
== Prognóza ==
Prognóza pacienta s PE embóliou závisí od jej závažnosti. U neliečenej embolizácie sa udáva na 25 -30%, ale liečba znižuje mortalitu až o 75%. Veľmi významná je prevencia hlbokej žilovej trombózy, ktorá podstatne znížila počet pľúcnych embólii.
 
== Zdroje ==
* Valocik, G.: ''Pľúcna embolizácia.'' Solen Bratislava, Via practica, 2012, 9(1), str. 10 -13. Dostupné online:  http://www.solen.sk/pdf/78ffaaeee4dfc554180858bc39016c9d.pdf
* Klener, Pavel et al.:  ''Vnitřní lékařství. Třetí, přepracované a doplněné vydání.''  Praha, Galén, 2006. str. 310 - 313.  
924

úprav