Pľúcna embólia: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 155 bajtov ,  pred 3 rokmi
d
chýba zhrnutie úprav
d
d
Nemasívna pľúcna embólia sa lieči [[Antikoagulačná liečba|antikoagulačnou liečbou]], ktorá sa spravidla zahajuje nízkomolekulárnym heparínom (LMWH – low molecular weight heparin), napr. enoxaparinom, dalteparinom, nadroparinom. Táto liečba zabraňuje narastaniu trombov a opakovanej embolizácii, čím umožňuje postupnú lýzu embolu v pľúcnej tepne fibrinolytickým systémom organizmu. Nasledovne sa spravidla prechádza na preventívnu liečbu hlbokej žilovej trombózy  warfarinom alebo liekom zo skupiny nových perorálnych antikoagulancií (NOAC – new oral anticoagulants) - dabigatran, rivaroxaban, apixaban. Len v niektorých špecifických prípadoch sa ostáva na dlhodobej liečbe LMWH - napr. tehotenstvo, zhubný nádor. Táto liečba je totožná s liečbou hlbokej žilovej trombózy.
 
Prevencia PE je totožná s prevenciou [[Hlboká žilová trombóza|hlbokej žilovej trombózy]], ktorá ju zapríčiňuje a vykonáva sa u rizikových pacientov dočasným alebo dlhodobým podávaním LMWHnízkomolekulárneho heparínu, prípadne antikoagulačnou liečbou. Jej druh a trvanie sa riadi podľa rizikovosti pacientov a podrobných pravidiel pre jednotlivé diagnózy a typy operačných výkonov.
 
Liečba chronickej tromboembolickej pľúcnej hypertenzie spočíva v prvom rade v podávaní antikoagulancii. Účinnosť iných liekov nebola jednoznačne preukázaná. V prípade neúspechu liečby sa zvažuje operácia - pulmonálna endarterektomiaendarterektómia.
 
== Zvláštne situácie ==
PE v súvislosti s tehotenstvom je problémom, týkajúcim sa hlavne vyspelých krajín. Je častejšia v popôrodnom období a zvlášť po pôrode cisárskym rezom. Diagnostika je sťažená tým, že D-diméry bývajú v tehotenstve pozitívne aj bez prítomnosti trombotického procesu a CT aj  scintigrafické vyšetrenie ohrozuje plod radiačnou záťažou, takže treba starostlivo zvažovať pomer prínosu a rizika. Trombolytická liečba je riziková a v období po pôrodepôrodu vylúčená. U tehotných žien sú z antikoagulancii použiteľné kvôli možným nepriaznivým účinkom na plod len heparíny.
 
Liečba tukovej embólie a embólie plodovej vody je len symptomatická,. vzduchováVzduchová embólia sa lieči vhodným polohovaním pacienta, prípadne odsatím vzduchu prostredníctvom katétra.
 
== Prognóza ==
Prognóza pacienta s PE embóliou závisí od jej závažnosti. U neliečenej embolizácie sa udáva na 25 -30%, ale liečba znižuje mortalitu až o 75%. Veľmi významná je prevencia hlbokej žilovej trombózy, ktorá podstatne znížila počet pľúcnych embólii.
 
== Zdroje ==
* Valocik, G.: ''Pľúcna embolizácia.'' Solen Bratislava, Via practica, 2012, 9(1), str. 10 -13. Dostupné online:  http://www.solen.sk/pdf/78ffaaeee4dfc554180858bc39016c9d.pdf
* Klener, Pavel et al.:  ''Vnitřní lékařství. Třetí, přepracované a doplněné vydání.''  Praha, Galén, 2006. str. 310 - 313.  
924

úprav