Geomorfologické členenie Slovenska: Rozdiel medzi revíziami

d
doplnenie zdroja
d (doplnenie zdroja)
Povrch Slovenska tvoria nížiny Panónskej panvy a pohoria a kotliny Karpát. Sú súčasťou rozsiahleho geomorfologického systému na povrchu Zeme, [[Alpsko-himalájska sústava|Alpsko-himalájskej sústavy]]. Tá sa tiahne od severnej Afriky cez Európu naprieč južnou Áziou. Z viacerých návrhov geomorfologického členenia sa prjímajú výsledky prác geografov [[Emil Mazúr|E. Mazúra]] a [[Michal Lukniš|M. Lukniša]] (1978, 1980 a 1986)<ref>Mazúr, E., Lukniš, M. 1986: ''Geomorfologické členenie SSR a ČSSR.'' Časť Slovensko. Slovenská kartografia, Bratislava</ref> , aktuálnejšie publikovaná v prehľadnej mape D. Kočického a B. Ivaniča (2011)<ref name="Kočický,Ivanič">Kočický, D., Ivanič, B., 2011, ''Geomorfologické členenie Slovenska.'' [[Štátny geologický ústav Dionýza Štúra]], Bratislava, [http://www.geology.sk/new/sites/default/files/media/geois/PrehladneMapy/GM_mapa.pdf Dostupné online] (prístup: 20.08.2015)</ref>. Jednotlivé povrchové celky sa začleňujú do viacerých tried - podsústava, provincia, subropvincia a oblasť. Aj samotné celky sa členia na jednotky nižšieho rádu, ako sú podcelky a časti.
 
== [[Karpaty]] (podsústava) ==
246

úprav