Geomorfologické členenie Slovenska: Rozdiel medzi revíziami

uprava zdrojov
d (doplnenie zdroja)
(uprava zdrojov)
Povrch Slovenska tvoria nížiny Panónskej panvy a pohoria a kotliny Karpát. Sú súčasťou rozsiahleho geomorfologického systému na povrchu Zeme, [[Alpsko-himalájska sústava|Alpsko-himalájskej sústavy]]. Tá sa tiahne od severnej Afriky cez Európu naprieč južnou Áziou. Z viacerých návrhov geomorfologického členenia sa prjímajú výsledky prác vychádzajúcich z morfometrie geografov [[Emil Mazúr|E. Mazúra]] a [[Michal Lukniš|M. Lukniša]] (1978, 1980 a 1986)<ref>MazúrMAZÚR, E., LuknišLUKNIŠ, M. 1986: ''Geomorfologické členenie SSR a ČSSR(1978).'' ČasťRegionálne Slovensko.geomorfologické Slovenskáčlenenie kartografia,Slovenskej Bratislava</ref>socialistickej , aktuálnejšie publikovaná v prehľadnej mape Drepubliky. Kočického a B. Ivaniča (2011)<ref name="Kočický,Ivanič">Kočický, D., Ivanič, B., 2011, ''GeomorfologickéGeografický členenie Slovenska.časopis'' [[Štátny geologický ústav Dionýza Štúra]], Bratislava30, [http://www.geology.sk/new/sites/default/files/media/geois/PrehladneMapy/GM_mapa.pdf Dostupné online] (prístup: 20.08.2015)</ref>. Jednotlivé povrchové celky sa začleňujú do viacerých tried 101- podsústava, provincia, subropvincia a oblasť125. Aj samotné celky sa členia na jednotky nižšieho rádu, ako sú podcelky a časti.
 
MAZÚR, E., LUKNIŠ, M. (1980). ''Geomorfologické jednotky''. In Mazúr, E., ed ''Atlas Slovenskej socialistickej republiky''. Bratislava (SAV a SÚGK), pp. 54-55.
 
MAZÚR, E., LUKNIŠ, M., BALATKA, B., LOUČKOVÁ, J., SLÁDEK, J. (1986). ''Geomorfologické členenie SSR a ČSSR''. Bratislava (Slovenská kartografia, š. p.)</ref> , aktuálnejšie publikovaná v prehľadnej mape D. Kočického a B. Ivaniča (2011)<ref name="Kočický,Ivanič">Kočický, D., Ivanič, B., 2011, ''Geomorfologické členenie Slovenska.'' [[Štátny geologický ústav Dionýza Štúra]], Bratislava, [http://www.geology.sk/new/sites/default/files/media/geois/PrehladneMapy/GM_mapa.pdf Dostupné online] (prístup: 20.08.2015)</ref>. Jednotlivé povrchové celky sa začleňujú do viacerých hierarchických tried - sústava, podsústava, provincia, subropvincia a oblasť. Geomorfologické celky sa členia na jednotky nižšieho rádu, ako sú podcelky a časti až na úroveň elementárnych foriem.
 
== [[Karpaty]] (podsústava) ==
246

úprav