Geomorfologické členenie Slovenska: Rozdiel medzi revíziami

d
syntax
(formát ref.)
d (syntax)
Povrch Slovenska tvoria nížiny Panónskej panvy a pohoria a kotliny Karpát. Sú súčasťou rozsiahleho geomorfologického systému na povrchu Zeme, [[Alpsko-himalájska sústava|Alpsko-himalájskej sústavy]]. Tá sa tiahne od severnej Afriky cez Európu naprieč južnou Áziou. Z viacerých návrhov geomorfologického členenia sa prjímajú výsledky prác vychádzajúcich z morfometrie geografov [[Emil Mazúr|E. Mazúra]] a [[Michal Lukniš|M. Lukniša]] (1978, 1980 a 1986)<ref>MAZÚR, E., LUKNIŠ, M. (1978). Regionálne geomorfologické členenie Slovenskej socialistickej republiky. ''Geografický časopis'', 30, 101-125.</ref><ref>MAZÚR, E., LUKNIŠ, M. (1980). ''Geomorfologické jednotky''. In Mazúr, E., ed ''Atlas Slovenskej socialistickej republiky''. Bratislava (SAV a SÚGK), pp. 54-55.</ref><ref>MAZÚR, E., LUKNIŠ, M., BALATKA, B., LOUČKOVÁ, J., SLÁDEK, J. (1986). ''Geomorfologické členenie SSR a ČSSR''. Bratislava (Slovenská kartografia, š. p.)</ref>, aktuálnejšie publikovaná v prehľadnej mape D. Kočického a B. Ivaniča (2011)<ref name="Kočický,Ivanič">Kočický, D., Ivanič, B., 2011, ''Geomorfologické členenie Slovenska.'' [[Štátny geologický ústav Dionýza Štúra]], Bratislava, [http://www.geology.sk/new/sites/default/files/media/geois/PrehladneMapy/GM_mapa.pdf Dostupné online] (prístup: 20.08.2015)</ref>, vychádzajúce z morfometrie reliéfu, genézy a geologickej stavby. Jednotlivé povrchové celky sa začleňujú do viacerých hierarchických tried - sústava, podsústava, provincia, subropvincia a oblasť. Geomorfologické celky sa členia na jednotky nižšieho rádu, ako sú podcelky a časti až na úroveň elementárnych foriem.
 
== [[Karpaty]] (podsústava) ==
246

úprav