Otvoriť hlavné menu

Zmeny

zreteľ na niečo, nie k niečomu
'''Gramatika''' je náuka o stavbe [[Jazyk (lingvistika)|jazyka]] bez prihliadaniabrania kzreteľa vecnémuna obsahuvecný obsah jazykových prostriedkov, obsahujúca [[tvaroslovie]] (morfológiu), náuku o skladbe ([[syntax (jazykoveda)|syntaxi]]), [[hláskoslovie]] a niekedy aj náuku o tvorení slov.
 
{{Jazykový výhonok}}
Anonymný používateľ