Otvoriť hlavné menu

Zmeny

Odbor Pedagogika a Filozofia študovala na [[Filozofická fakulta Univerzity Komenského|Filozofickej fakulte Univerzity Komenského]] v [[Bratislava|Bratislave]] (1968 – 1973). Po ukončení školy pracovala v [[Ústav experimentálnej pedagogiky SAV|Ústave experimentálnej pedagogiky SAV]] a v roku 1978 nastúpila na Katedru pedagogiky [[Pedagogická fakulta Univerity Mateja Bela|Pedagogickej fakulte UMB]] v Banskej Bystrici, kde pôsobí dodnes.
 
== PôsobaseniePôsobenie ==
* Členka exekutívy pri expertnej komisii pre [[toxikománia|drogové závislosti]] a kontrolu [[droga|drog]] pri Výbore ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog v Slovenskej republike.
* Predsedníčka expertnej skupiny pre odbornú a organizačnú prípravu analytickej štúdie a koncepcie prevencie sociálnopatologických javov u detí a mládeže pri Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo.
Anonymný používateľ