Mária (matka Ježiša): Rozdiel medzi revíziami

 
== Historickosť ==
Otázka historickosti Márie je úzko spätá s historickosťou Ježiša Krista a dôveryhodnosťou základných textov kresťanskej viery ako historického prameňa. Historici, ktorí prijímajú text [[Evanjeliumevanjelium (spisy)|evanjelií]] a ďalších novozákonných spisov, považujú postavu Márie za Ježišovu matku. Máriu tak označujú tri zo štyroch evanjelií a [[Skutky apoštolov]]. V iných dobových prameňoch (okrem [[apokryfApokryf (kresťanstvo)|novozákonných apokryfov]]) sa postava Márie nevyskytuje. Podľa dostupných prameňov je pravdepodobné, že sa stala matkou vo veľmi mladom veku. Samotný [[Nový zákon]] neposkytuje príliš veľa ďalších informácií, ktoré by sa týkali jej života, novozákonné apokryfy však ponúkajú ešte niekoľko ďalších momentov. [[apokryf|Jakubovo protoevanjelium]] z 2. storočia opisuje Máriino detstvo. Odtiaľ sa tiež dozvedáme o jej rodičoch, Joachimovi a Anne.
 
== Mária v Novom zákone ==