VKÚ: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 7 918 bajtov ,  pred 3 rokmi
Rozšírenie histórie.
(Opravený preklep.)
Značky: úprava z mobilu úprava z mobilného webu
(Rozšírenie histórie.)
| Vlastník =
| Slogan spoločnosti = S našimi mapami sa nestratíte
| Domáca stránka = [http://www.vku.sk www.vku-mapy.sk]
| Zánik =
| Poznámka =
'''VKÚ Harmanec''', s.r.o. je vydavateľská spoločnosť, ktorá nadväzuje na kartografickú a vydavateľskú činnosť Vojenského kartografického ústavu [[Harmanec (obec)|Harmanec]].
 
Ten začal výrobu 23. októbra 1948 pod názvom Vojenský zeměpisný ústav Praha - odlúčená časť [[Banská Bystrica|Banská Bystrica]]. V roku 1952 sa názov zmenil na Vojenský kartografický ústav. Od 1.1.januára 1955 fungoval ako štátny podnik, ktorý bol k 31.1.januára 2002 zrušený bez likvidácie a jeho činnosť, práva aj záväzky prevzala v rámci [[Privatizácia|privatizácie]] spoločnosť VKÚ, a.s.<ref name=":0">{{Citácia elektronického dokumentu|priezvisko=|meno=|titul=Šesťdesiat rokov od založenia Vojenského kartografického ústavu|url=http://www.vojzesl.cz/prispevky/60_let_od_zalozeni_vojenskeho_kartografickeho_ustavu.html|dátum vydania=|dátum prístupu=18.2.2018|vydavateľ=}}</ref>
 
26. októbra 2016 odkúpilo kartografickú časť podniku vydavateľstvo [[CBS spol, s. r. o.]] a vznikla VKÚ Harmanec s.r.o., ktorá začala opäť aktualizovať a vydávať mapy a kartografické materiály pod značkou VKÚ Harmanec.<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|priezvisko=|meno=|odkaz na autora=|titul=Vydávanie máp VKÚ Harmanec|url=http://www.cbs.sk/sk/sluzby/mapy-vku-harmanec.html|dátum vydania=31.10.2016|dátum aktualizácie=|dátum prístupu=09.05.2017|vydavateľ=cbs.sk|miesto=|jazyk=slovenský}}</ref>
 
== História ==
[[Súbor:VKUbudovy.jpg|alt=Bývalé budovy Vojenského kartografického ústavu Harmanec|náhľad|Bývalé budovy Vojenského kartografického ústavu Harmanec. Sídlo administratívy (vľavo) a tlačiareň.]]
Po skončení [[Druhá svetová vojna|2. svetovej vojny]] a obnovení [[Československá republika|Československej republiky]] v roku 1945 sa Vojenská topografická služba sústreďuje do Prahy na Ministerstvo národnej obrany a do Vojenského zeměpisného ústavu (VZÚ) Praha. V rokoch 1946 - 1947 sa obnovuje zámer, prerušený v roku 1939, vybudovať v Banskej Bystrici a v Harmanci záložné pracovisko VZÚ.<ref name=":1">{{Citácia elektronického dokumentu|priezvisko=Jakubík|meno=Jan|titul=Vývoj vojenskej kartografie na území Slovenska|url=http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL20/3.pdf|dátum vydania=2012|dátum prístupu=18.2.2018|vydavateľ=|poznámka=Kartografické listy / Cartographic letters, 2012, 20 (1), 28-38}}</ref>
 
=== 1945 - 1948 ===
Po vyjasnení majetkových vzťahov a perspektívy ústavu sa v roku 1947 začala úprava a obnova objektov v Harmanci, budovaných už od roku 1937, ktoré boli počas vojny značne zdevastované. Predpokladalo sa, že sa do nich umiestnia kartoreprodukčné, tlačiarenské a skladové prevádzky ústavu. Na rekonštrukcii objektov a výstavbe prevádzok sa s rôznou intenzitou podieľal celý rad pracovníkov VZÚ. Pamätníci spomínajú najmä zásluhy kapitána Bedřicha Zoula, ktorého zápal pre vec, organizačné schopnosti a skúsenosti doviedli výstabu reprodukčnej a tlačiarenskej prevádzky k úspešnému koncu.<ref name=":2">{{Citácia elektronického dokumentu|priezvisko=Dušátko a kol.|meno=|titul=Vojenský zeměpisný ústav v letech 1945–1950 in: Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice a odkaz|url=http://www.army.cz/avis/publikace/vzu/kniha/1945-1950.pdf|dátum vydania=2004|dátum prístupu=18.2.2018|vydavateľ=AVIS|miesto=Praha|jazyk=česky}}</ref>
Po skončení [[Druhá svetová vojna|2. svetovej vojny]] a obnovení [[Československá republika|Československej republiky]] v roku 1945 sa Vojenská topografická služba sústreďuje do Prahy na Ministerstvo národnej obrany a do Vojenského zeměpisného ústavu (VZÚ) Praha. V rokoch 1946 - 1947 sa obnovuje zámer, prerušený v roku 1939, vybudovať v Banskej Bystrici a v Harmanci záložné pracovisko VZÚ.<ref name=":1">{{Citácia elektronického dokumentu|priezvisko=Jakubík|meno=Jan|titul=Vývoj vojenskej kartografie na území Slovenska|url=http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL20/3.pdf|dátum vydania=2012|dátum prístupu=18.2.2018|vydavateľ=|poznámka=Kartografické listy / Cartographic letters, 2012, 20 (1), 28-38}}</ref>
 
Po vyjasnení majetkových vzťahov a perspektívy ústavu sa v roku 1947 začala úprava a obnova objektov v Harmanci, budovaných už od roku 1937, ktoré boli počas vojny značne zdevastované. Predpokladalo sa, že sa do nich umiestnia kartoreprodukčné, tlačiarenské a skladové prevádzky ústavu. Na rekonštrukcii objektov a výstavbe prevádzok sa s rôznou intenzitou podieľal celý rad pracovníkov VZÚ. Pamätníci spomínajú najmä zásluhy kapitána Bedřicha Zoula, ktorého zápal pre vec, organizačné schopnosti a skúsenosti doviedli výstabu reprodukčnej a tlačiarenskej prevádzky k úspešnému koncu.<ref name=":2">{{Citácia elektronického dokumentu|priezvisko=Dušátko a kol.|meno=|titul=Vojenský zeměpisný ústav v letech 1945–1950 in: Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice a odkaz|url=http://www.army.cz/avis/publikace/vzu/kniha/1945-1950.pdf|dátum vydania=2004|dátum prístupu=18.2.2018|vydavateľ=AVIS|miesto=Praha|jazyk=česky}}</ref>
[[Súbor:VKUtabula.jpg|alt=Pamätná tabuľa na bývalej administratívnej budove Vojenského kartografického ústavu Harmanec.|náhľad|Pamätná tabuľa na bývalej administratívnej budove Vojenského kartografického ústavu Harmanec.]]
Medzitým príslušníci VZÚ Praha slovenskej národnosti začali oživovať myšlienky ešte z 1. ČSR, umocnené [[Košický vládny program|Košickým vládnym programom]], o rovnomernom rozmiestnení armády na celom území republiky a vytvorení záložného pracoviska VZÚ na Slovensku.<ref name=":1" /> Na jar 1948 požiadali Ministerstvo národnej obrany, aby vyčlenilo primeranú časť VZÚ, ktoré by mohlo byť ako odlúčené oddelenie umiestnené na strednom Slovensku, ideálne v okolí Banskej Bystrice.<ref name=":2" />
 
Výsledkom bolo, že v auguste 1948 bola oficiálne zriadená pobočka VZÚ na Slovensku s názvom '''Vojenský zemepisný ústav - odlúčená časť Banská Bystrica'''. Fakticky išlo o základné opatrenie, vďaka ktorému vznikol Vojenský kartografický ústav. Do Banskej Bystrice bola premiestnená časť topografického a kartografického odboru VZÚ, do Harmanca zase reprodukcia a tlač. Výroba bola spustená 23. októbra 1948, čo sa považuje za dátum vzniku Vojenského kartografického ústavu Harmanec.<ref name=":0" />
 
=== 1949 - 1954 ===
V roku 1949 sa Vojenský zemepisný ústav - odlúčená časť Banská Bystrica premenoval na '''2. vojenský zemepisný ústav, Banská Bystrica''' a bol ustanovený ako samostatný subjekt s pracoviskami v Harmanci. V počiatkoch bol rozpočtovou organizáciou, slúžiacou výhradne potrebám armády. Z Vojenského zeměpisného ústavu Praha boli doňho postupne premiestňovane viaceré pracoviská (kartografia, tvorba máp, výroba reliéfných máp, geodetické, topografické a reprodukčné pracoviská) vrátane technického vybavenia a personálneho obsadenia.<ref name=":0" />
 
Významným medznı́kom v činnosti a usporiadanı́ ústavu bola celková reorganizácia vojenskej topografickej služby v roku 1951. Geodeti a topografi boli premiestnení do Dobrušky a ústav bol premenovaný na '''3. vojenský zemepisný ústav, Banská Bystrica'''. Základným predmetom činnosti organizácie sa stala kartografická tvorba a tlač všetkých druhov vojenských máp. V roku 1952 bol ústav premenovaný na '''2. vojenský kartografický ústav, Banská Bystrica''' a došlo k jeho reorganizácii. Vedenie ústavu a kartografické pracoviská mali sídlo v Banskej Bystrici, kým polygrafické pracoviská v Harmanci.<ref name=":0" />
 
=== 1955 - 2001 ===
Od 1.januára 1955 sa ústav zmenil zo štátnej rozpočtovej organizácie na na štátnu hospodársku organizáciu s princípom samofinancovania a premenoval na '''Vojenský kartografický ústav, Banská Bystrica, š.p.''' Vyprofiloval ako nosné kartografické a polygrafické zariadenie Topografickej služby Československej armády. Rozhodujúcim a dominantným zadávateľom a odberateľom výrobkov podniku bolo Ministerstvo národnej obrany ako zakladateľom podniku, avšak kapacity, ktoré armáda nepotrebovala, začal podnik využívať na komerčnú činnosť pre iných zákazníkov. V nasledujúcich rokoch podiel výroby pre armádu podstupne klesal zo 100% na 80-75%. Civilné zákazky boli predovšetkým v polygrafickej výrobe, a to vďaka inovácii technického vybavenia tlačiarne, kde boli nainštalované veľkoformátové hárkové ofsetové stroje a doplňujúce polygrafické zariadenia.<ref name=":0" />
 
Začiatkom sedemdesiatych rokov 20. storočia sa začalo s rozšírenou výstavbou objektov v Harmanci, kde sa mal podľa vytýčeného zámeru umiestniť celý podnik. 21. októbra 1974 v nočných hodinách stúpla hladina rieky Hron v Banskej Bystrici tak, že ráno 22. októbra 1974 bol objekt VKÚ v Banskej Bystrici zaplavený vodou. V dňoch 26. až 27. októbra 1974 bola časť ústavu presťahovaná z Banskej Bystrice do Harmanca. Od 28. okóbra 1974 bol už celý ústav umiestnený a sústredený na jednom mieste v Harmanci. Od tohto obdobia sa názov podniku zmenil na '''Vojenský kartografický ústav, Harmanec'''. Dôsledkom premiestnenie oboch častí ústavu do Harmanca bolo aj nové organizačné usporiadanie, ktoré začalo platiť 1. novembra 1974.
 
Od 1. júla 1989 bol Vojenský kartografický ústav, Harmanec zriadený ako štátný podnik. Jeho zakladateľom bolo Federálne ministerstvo národnej obrany, Praha a funkciu zadávateľa plnila Vojenská topografická služba Československéj armády.<ref name=":0" />
 
Od roku 1992 začal podnik fungovať na komerčnej báze a na podklade vojenských máp vydávať mapy pre verejnosť.<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|priezvisko=|meno=|titul=Vojenský kartografický ústav, akciová spoločnosť, Harmanec - Rozhovory - Literárne informačné centrum|url=http://www.litcentrum.sk/rozhovory/vojensky-kartograficky-ustav-akciova-spolocnost-harmanec|dátum vydania=2004|dátum prístupu=2018-03-10|vydavateľ=Literárne informačné centrum|poznámka=Zaradené v periodiku Knižná revue 2004/08|jazyk=sk}}</ref> Na základe dlhodobej zmluvy produkoval mapy a plány najmä pre nemecké kartografické vydavateľstvo máp Mairs Geographischer Verlag, ale spolupracoval aj s ďalšími zahraničnými subjektmi.<ref name=":3">{{Citácia periodika|priezvisko=Hrúz|meno=Juraj|titul=VKÚ získajú pravdepodobne manažéri|periodikum=Trend|odkaz na periodikum=www.etrend.sk|vydavateľ=News and Media Holding|miesto=Bratislava|dátum=26.9.2001|ročník=|číslo=|strany=|issn=|url=https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-/cislo-September/vku-ziskaju-pravdepodobne-manazeri.html|dátum prístupu=2018-03-10|jazyk=sk}}</ref>
 
[[Rozdelenie Česko-Slovenska|Vznikom samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993]] sa zriaďovateľom podniku, ktorý bol v tom čase monopolným slovenským výrobcom máp, stalo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.<ref name=":3" /><ref name=":0" />
 
=== 2002 - 2011 ===
V úvode roka 2002 sa Vojenský kartografický ústav v Harmanci stal súkromnou spoločnosťou, keď ho v rámci privatizácie za za 75 mil. [[Slovenská koruna|Sk]] kúpila spoločnosť '''VKÚ, a.s., Harmanec''', ktorú založilo päť bývalých manažérov štátnej firmy. Privatizáciu finančne podporil obchodný partner podniku, Freytag-Berndt und Ataria KG, Viedeň, ktorý manažérskej spoločnosti požičal štyri pätiny z 15 mil. [[Slovenská koruna|Sk]], ktoré musela zaplatiť Fondu národného majetku SR. Na zvyšných 60 mil. Sk firma získala komerčný desaťročný úver od Všeobecnej úverovej banky, a.s., Bratislava.<ref>{{Citácia periodika|priezvisko=Hrúz|meno=Juraj|titul=Privatizáciu VKÚ podporil aj zákazník|periodikum=Trend|odkaz na periodikum=https://www.etrend.sk/|vydavateľ=News and Media Holding|miesto=Bratislava|dátum=27.6.2002|ročník=|číslo=|strany=|issn=|url=https://www.etrend.sk/firmy/privatizaciu-vku-podporil-aj-zakaznik.html|dátum prístupu=2018-03-10|jazyk=sk}}</ref>
 
V čase privatizácie podnik stále dodával výrobky aj pre Armádu Slovenskej republiky, bolo to však už len 10% produkcie. Podľa privatizačnej zmluvy mala aj následnícka spoločnosť povinnosť prednostne plniť požiadavky armády a v prípade potreby sa podieľať na hospodárskej mobilizácii.
 
V roku 2005 sa v médiách objavili informácie o '''sporoch VKÚ, a.s., Harmanec s konkurenciou'''.<ref>{{Citácia periodika|priezvisko=Benka|meno=Marián|titul=Vydavatelia máp obchodné partnerstvá zamenili za súdne spory|periodikum=Trend|odkaz na periodikum=http://www.etrend.sk|vydavateľ=News and Media Holding|miesto=Bratislava|dátum=27.1.2005|ročník=|číslo=|strany=|issn=|url=https://www.etrend.sk/firmy/vydavatelia-map-obchodne-partnerstva-zamenili-za-sudne-spory.html|dátum prístupu=2018-03-10|jazyk=sk}}</ref> Podnik sa postupne dostával do stále väčších '''ekonomických problémov'''. Spoločnosť výrazne utlmila kartografickú výrobu a sústredila sa na polygrafiu, teda prácu na tlačiarenských zákazkách. Manažment sa napokon rozhodol požiadať o '''ochranu pred veriteľmi''' a od polovice júla 2011 bola firma '''v reštrukturalizácii'''. Zhruba 50 veriteľov prihlásilo do reštrukturalizácie nároky v celkovej výške takmer 1,7 milióna eur.<ref>{{Citácia periodika|priezvisko=Jesný|meno=Martin|titul=Harmanecký VKÚ podrazili mapy|periodikum=Trend|odkaz na periodikum=http://www.etrend.sk|vydavateľ=News and Media Holding|miesto=Bratislava|dátum=30.8.2011|ročník=|číslo=|strany=|issn=|url=https://www.etrend.sk/firmy/harmanecky-vku-podrazili-mapy.html|dátum prístupu=2018-03-10|jazyk=sk}}</ref>
 
== Referencie ==
38

úprav