Slovenská technická univerzita v Bratislave: Rozdiel medzi revíziami

aktualizácia - 80. výročie školy a ocenenie prezidenta medailou. Aktualizácia - údaje o nových uiestneniach v rebríčkoch. Spresnenie informácie o ARRA.
(typografia)
(aktualizácia - 80. výročie školy a ocenenie prezidenta medailou. Aktualizácia - údaje o nových uiestneniach v rebríčkoch. Spresnenie informácie o ARRA.)
STU chce byť modernou, výskumno-vzdelávacou inštitúciou, pričom nadväzuje na odkaz [[Banícka akadémia|Banskej akadémie v Banskej Štiavnici]], kde boli položené základy technického vzdelávania na našom území.<ref name=":0" />
 
STU ponúka technické vzdelávanie a zapája študentov do výskumu v oblasti strojárenstva, elektrotechniky, počítačových vied, stavebníctva, architektúry, chémie, potravinárstva a materiálových technológií. Podľa slovenského hodnotenia fakúlt agentúrou [[ARRA]]<ref>HODNOTENIE FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL 2015, ARRA, [http://www.arra.sk/sites/arra.sk/files/file/ARRA_Sprava_2015.pdf Online]</ref> je dlhodobo najlepšou slovenskou univerzitou pre chemické technológie ([https://www.stuba.sk/sk/stu/o-nas/top-umiestnenia-slovenskej-technickej-univerzity-v-rebrickoch.html?page_id=6371 FCHPT 1. miesto medzi fakultami] zameranými na chémiu), počítačové a technické vedy<!-- Nie(FEI jedlhodobo tona celkom3. pravdamieste pretožemedzi Arrafakultami delí fakulty podobné STU lenzmeranými na dvetechnické vedy). skupiny:
 
V rankingu [https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2016 QS World University Rankings 2016] sa STU dostala do prvej 500-ky elitných svetových univerzít v kategórií Počítačové vedy a informačné technológie, a to je na pozícii 401-450.V prestížnom rebríčku [https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats Times Higher Education World University Rankings 2016/17] sa Slovenská technická univerzita v Bratislave dostala do prvej tisícky najlepších svetových výskumne orientovaných unvierzít (801.pozícia). <!-- Nie je to celkom pravda pretože Arra delí fakulty podobné STU len na dve skupiny:
• technické vedy (TECH) – stavebné inžinierstvo, elektroinžinierstvo, informatika, elektronika, strojárstvo,
chémia a iné technické odbory;
 
== História ==
Predchodkyňou Slovenskej technickej univerzity bola ''Štátna vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Štefánika'' v [[Košice|Košiciach]]. Táto bola zriadená na základe zákona č. 170 Sb. z. a n. z [[25. júna]] [[1937]]. Prvý školský rok sa jej podarilo začať až 5. decembra 1938 v náhradných priestoroch v [[Martin (mesto na Slovensku)|Martine]], kde sa škola urýchlene presťahovala po [[Mníchovská dohoda|Mníchovskej dohode]] a [[Prvá viedenská arbitráž|Viedenskej arbitráži]], keď južné časti Slovenska, vrátane Košíc, boli pripojené k Maďarsku. Hneď v marci [[1939]] bola škola zrušená a zákonom č. 188 Sl. z. z [[25. júla]] [[1939]] zriadená pod novým názvom ''Slovenská vysoká škola technická'' (názov bol zmenený ešte počas pôsobenia v Martine vo februári 1939<ref name=":0">STU - Univerzita - O nás / História, [http://www.stuba.sk/sk/stu/historia.html?page_id=210 Online]</ref>) už v Bratislave. V októbri 2017 si STU pripomenula 80. výročie vzniku. Rektor STU pri tej príležitosti na Slávnostnom podujatí udelil po prvý raz [https://www.stuba.sk/sk/media/tlacove-spravy/vznik-stu-presahuje-hranice-jednej-skoly.html?page_id=11527 najvyššie univerzitné ocenenie Medailu Jura Hronca] - a to absolventovi STU, J.E. Andrejovi Kiskovi, prezidentovi SR.
 
=== Rektorát ===
* kol.: ''Päťdesiat rokov Slovenskej vysokej školy technickej''. Alfa Bratislava 1987.
* [http://www.webometrics.info/top12000.asp?offset=450 Webometrics Ranking of Science]
* [https://www.stuba.sk/sk/media/tlacove-spravy/vznik-stu-presahuje-hranice-jednej-skoly.html?page_id=11527 Vznik STU presahuje hranice jednej školy] - tlačová správa STU pri príležitosti 80. výročia STU.
 
{{STU}}
Anonymný používateľ