Alúvium: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 648 bajtov ,  pred 2 rokmi
chýba zhrnutie úprav
(presun do fluviálny sediment)
'''Alúvium''' môže byť:
*v geológii a pod.:
*všeobecne: *druh fluviálneho sedimentu alebo synonymum fluviálneho sedimentu, pozri pod [[fluviálny sediment]]
*zastarano: <ref name=EZ>alúvium. In : ČINČURA, Juraj, ed. ''Encyklopédia Zeme''. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. s. 51</ref><ref>{{Citácia knihy | priezvisko = Lyell | meno = Sir Charles | autor = | odkaz na autora = | titul = Elements of Geology | vydanie = | vydavateľ = James Kay, Jun. and Brother | miesto = | rok = 1839 | počet strán = 316 | url = | isbn = | kapitola = | strany = 153| jazyk = }}</ref><ref>SISSINGH, W. Rocky Roads from Firenze: History of Geological Time and Change 1650-1900 (part III). Utrecht Studies in Earth Sciences, volume 20. ISBN: 978-6266-305- 7 [https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/255898 dostupné online], najmä str. 646, 653</ref><ref>[[Pavel Bujnák|BUJNÁK, Pavel]], ed. ''[[Slovenský náučný slovník|Slovenský náučný slovník: Príručná encyklopédia vedomostí v troch dieloch II. diel]]''. Bratislava, Praha: Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932. S. 80</ref>:
**územie povodňových nánosov a usadenín s pôdnymi typmi, rastlinstvom a pod. pod vplyvom poriečnej podzemnej vody <ref>alúvium. In: ''Slovník cudzích slov (akademický)'', 2005. [http://slovniky.juls.savba.sk/?d=scs dostupné online]</ref>
**[[holocén]] (opakom je: dilúvium)
**zastarano: <ref name=EZ>alúvium. In : ČINČURA, Juraj, ed. ''Encyklopédia Zeme''. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. s. 51</ref><ref>{{Citácia knihy | priezvisko = Lyell | meno = Sir Charles | autor = | odkaz na autora = | titul = Elements of Geology | vydanie = | vydavateľ = James Kay, Jun. and Brother | miesto = | rok = 1839 | počet strán = 316 | url = | isbn = | kapitola = | strany = 153| jazyk = }}</ref><ref>SISSINGH, W. Rocky Roads from Firenze: History of Geological Time and Change 1650-1900 (part III). Utrecht Studies in Earth Sciences, volume 20. ISBN: 978-6266-305- 7 [https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/255898 dostupné online], najmä str. 646, 653</ref><ref>[[Pavel Bujnák|BUJNÁK, Pavel]], ed. ''[[Slovenský náučný slovník|Slovenský náučný slovník: Príručná encyklopédia vedomostí v troch dieloch II. diel]]''. Bratislava, Praha: Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932. S. 80</ref>:
**cca. do polovice 19. stor.:
***[[holocén]] (opakom je: dilúvium)
***[[kvartér]]
***cca. do polovice 19. stor.:
***[[kenozoikum]] (=terciér+kvartér)
****[[kvartér]]
****[[kenozoikum]] (=terciér+kvartér)
*v práve (lat. alluvio) <ref>{{beliana|1|alúvium|186}}</ref><ref>{{beliana|1|accessio|37}}</ref><ref>alluvio. In: Ottův slovník naučný [https://cs.wikisource.org/wiki/Ott%C5%AFv_slovn%C3%ADk_nau%C4%8Dn%C3%BD/Alluvio]</ref>:
**[[naplavenina]] alebo [[nános]]
**v rímskom práve: postupné prirastanie časti pozemku riečnymi naplaveninami, pozri [[alluvio (rímske právo)]]