Fluviálny sediment: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
Termínu fluviálne sedimenty je podobný termín alúvium, ktorý môže znamenať:
*holocénne fluviálne sedimenty, ktoré tvoria riečnu nivu a sú v dosahu záplav <ref name=X/>
*naplavenina, nesúdržný (nekohézny) fluviálny sediment (zahŕňajúci sedimenty uložené na dne koryta, v nive, resp. v
aluviálnom kuželi/vejári). <ref>LEHOTSKÝ, M. Slovensko-anglické názvoslovie morfológie vodných tokov. In: Geomorphologia Slovaca et Bohemica, vol. 15, 2015, issue 1, str. 8 </ref>
*jemnozrnné, ílovito-prašné, triedené fluviálne sedimenty <ref name=LG>Alluvium. In: {{Citácia knihy | titul = Lexikon der Geowissenschaften | vydanie text = [CD-ROMs] | miesto = Heidelberg ; Berlin | vydavateľ = Spektrum, Akad. Verl. | rok = 2002 | isbn = 978-3-8274-1655-1}}</ref>
*[[aluvión]](y)<ref name=LG/>