Článkonožce: Rozdiel medzi revíziami

d (fix homoglyphs: convert Cyrillic characters in [о]ddelenie to Latin)
 
5. premena [[hmyz]]u (''Ectognatha'' = ''Insecta'') cez rôzne utvárané sekundárne larvy. Pri hmyze hovoríme viac-menej historicky o dvoch hlavných typoch premeny:
* neúplná premena (hemimetaboliahemimetabólia), pri nej vždy chýba pokojové štádium ([[kukla]]), pri neometabolii však už môže byť naznačené. Poznáme 4 hlavné typy neúplnej premeny:
** prometaboliaprometabólia: larva žije vo vode a nazýva sa [[najáda]], dýcha tracheálnymi žiabrami. Posledný instar sa zvlieka do štádia subimága, ktoré už má končatiny i mliečne zakalené krídla (a často i lieta), a onedlho sa zvlieka v definitívne [[imágo]] (''[[Ephemeroptera]]'');
** archimetaboliaarchimetabólia: larva – najáda žije tiež vo vode a dýcha tracheálnymi žiabrami (u ''[[Anisoptera]]'' rektálnou dutinou), chýba však štádium subimága (''[[Plecoptera]]'' a ''[[Odonata]]'');
** paurometaboliapaurometabólia: je to vlastne postupná premena, často blízka anamérii. Larvy sa nazývajú [[nymfa|nymfy]], žijú spolu s imágami a živia sa tou istou potravou. Podobajú sa imágam, no chýbajú im krídla a pohlavné orgány. Paurometabolia je typická pre celú kohortu ''[[Polyneoptera]]'' a pre ve1kú väčšinu kohorty ''[[Paraneoptera]]'';
** neometabolianeometabólia: stojí na prechode medzi neúplnou a úplnou premenou. Prvé instary iba kvantitatívne rastú, a premena je posunutá do posledného, príp. posledných dvoch instarov. Obyčajne je naznačené aj kratšie pokojové štádium, pseudopupa. Neometaboliu pozorujeme u ''[[Thysanoptera]]'', ''[[Aleyrodinea]]'' a sčasti u ''[[Coccinea]] (samce);
 
* úplná premena je charakteristická pokojovým štádiom – kuklou (pupa), v ktorej prebehne úplne celá premena. Znamená to, že larva počas celého larválneho života len kvantitatívne rastie a hromadí zásoby, potrebné na premenu. Poznáme dve varianty úplnej premeny:
** holometaboliaholometabólia: počas premeny je prítomný len 1 typ larvy a jedno pokojové štádium. Takáto premena u hmyzu vysoko prevažuje, vyvíjajú sa ňou takmer všetky druhy kohorty ''[[Oligoneoptera]]'' (= Holometabola);
** hypermetaboliahypermetabólia: zložitý vývin prebieha obyčajne cez 3 rôzne larválne štádiá, prvé je invázne, druhé a niekedy i tretie je [[parazit]]ické. Jednotlivé larválne štádiá obyčajne oddeľuje krátkodobé pokojové štádium (pseudochrysalis). Hypermetaboliu pozorujeme u ''[[Meloidae]]'', ''[[Strepsiptera]]'', ale aj inde (chrobáky z čeľade ''[[Rhipiphoridae]]'' a niektoré parazitoidy zo skupiny ''[[Chalcidoidea]]'').
 
== Systematika ==