Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline: Rozdiel medzi revíziami

d
aktualizacia
(obrázok)
d (aktualizacia)
== Akademická obec ==
[[Dekan (vysoká škola)|Dekankou]] fakulty je [[Profesor (vedecko-pedagogická hodnosť)|prof.]] [[Ing.]] Anna Križanová, [[PhD.]]
* Prodekanom pre vzdelávanie je [[doc.]] [[Ing.]] Miloš Poliak, [[PhD.]], mim. prof
* Prodekanom pre vedu a výskum je [[doc.]] [[Ing.]] Radovan Madleňák, [[PhD.]]
* Prodekanom pre rozvoj a zahraničné vzťahy je [[doc.]] [[Ing.]] Martin Bugaj, [[PhD.]]
* 13 profesorov a
* 31 docentov.
 
Vo voľbe dekana [[11. máj|11. mája]] [[2018]] bol na nasledujúce funkčné obdobie zvolený doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., mim. prof, ktorý vo voľbe uspel pred Dr.h.c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD. a prof. Ing. Tomášom Klieštikom, PhD. Jeho funkčné obdobie začne k [[1. júl|1. júlu]] 2018.
 
== Vzdelávanie ==