Ústredný orgán štátnej správy: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
(ref., literatúra, ext.o., wl., typografia)
No edit summary
'''Ústredný orgán štátnej správy''' (skr.alebo ÚOŠS)'''centrálny orgán štátnej správy''' je orgán [[ústrednáÚstredná štátna správa|ústrednej štátnej správy]], tedatzn. [[orgán štátnej správy]] iný než [[miestny orgán štátnej správy]] alebo ešte inak povedané orgán štátnej správy s  celoštátnou pôsobnosťou. Ústredné orgány štátnej správy sú podskupinapodskupinou ústredných štátnych orgánov.
 
== Slovenská republikaSlovensko ==
Ústredné orgány štátnej správy [[Slovensko|Slovenskej republiky]] (SR)vymenovanéuvedené v  zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 575/2001 Z. z. z 12. decembra 2001 o  organizácii činnosti vlády a  organizácii ústrednej štátnej správy.<ref name="z575/2001" /> Sú to [[ministerstvo|ministerstvá]] a  tzv. ostatné ústredné orgány štátnej správy, v  teórii aj [[vláda Slovenskej republiky]]. Podobná je právna situácia v Česku. Pojem sa prvýkrát vyskytol v česko-slovenskom zákone z roku 1953, bežnejšie sa používal od 60. rokov.
 
=== Ministerstvá ===
{{Hlavný článok|MinisterstvoZoznam ministerstiev na Slovensku}}
V Slovenskej republike SR pôsobia tieto ministerstvá, na ktorých čele je člen vlády SR (minister):
 
* [[Ministerstvo životnéhodopravy prostrediaa výstavby Slovenskej republiky]],
V Slovenskej republike pôsobia tieto ministerstvá, na ktorých čele je člen vlády:
* [[Ministerstvo dopravy a výstavbyfinancií Slovenskej republiky]],
* [[Ministerstvo financiíhospodárstva Slovenskej republiky]],
* [[Ministerstvo hospodárstva kultúry Slovenskej republiky]],
* [[Ministerstvo kultúry obrany Slovenskej republiky]],
* [[Ministerstvo obranypôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky]],
* [[Ministerstvo pôdohospodárstvapráce, asociálnych rozvojavecí vidiekaa rodiny Slovenskej republiky]],
* [[Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodinyspravodlivosti Slovenskej republiky]],
* [[Ministerstvo spravodlivostiškolstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky]],
* [[Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športuvnútra Slovenskej republiky]],
* [[Ministerstvo vnútrazahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky]],
* [[Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostízdravotníctva Slovenskej republiky]],
* [[Ministerstvo zdravotníctvaživotného prostredia Slovenskej republiky]].
* [[Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky]]
 
=== Ostatné ústredné orgány štátnej správy ===
Ostatné ústredné orgány štátnej správy pôsobiace v Slovenskej republike SR sú:
* [[Úrad vlády Slovenskej republiky]]
* [[Protimonopolný úrad Slovenskej republiky]]
* [[Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky]]
* [[Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky]]
* [[Úrad pre normalizáciu, metrológiu a  skúšobníctvo Slovenskej republiky]]
* [[Úrad pre verejné obstarávanie]]
* [[Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky]]
* [[Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky]]
* [[Národný bezpečnostný úrad]]
* [[Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a  informatizáciu]]
 
=== Zrušené ===
Anonymný používateľ