Deweyho desatinné triedenie: Rozdiel medzi revíziami