Peter Zubko: Rozdiel medzi revíziami

Pridané 4 bajty ,  pred 3 rokmi
chýba zhrnutie úprav
(heraldický konzultor wikiodkaz)
}}
 
[[Profesor|Prof.]] [[PhDr]]. [[ThDr.]] '''Peter Zubko''', [[PhD.]] (* [[5. október]] [[1972]], [[Vranov nad Topľou]], [[Slovensko]]) je slovenský [[Kňaz|rímskokatolícky duchovný]], [[historik]] a [[slavista]]. Pôsobí ako samostatný vedecký pracovník Slavistického ústavu [[Slovenská akadémia vied|Slovenskej akadémie vied]] (SAV) a archivár Arcidiecézneho archívu v Košiciach.<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=farskyurad.sk|url=http://farskyurad.sk/K%C5%88azi/Diec%C3%A9zni-k%C5%88azi/Z-k%C5%88azi/Zubko-Peter-l1229.html|dátum prístupu=2016-12-24|vydavateľ=farskyurad.sk}}</ref> Sústreďuje sa na okruh venovaný výskumu Slovenskéhoslovenského kultúrno-historického a religiózneho priestoru v interakciách národných a európskych hodnôt, predovšetkým na výskum vzťahov latinskej a byzantskej kultúrno-religióznej tradície na Slovensku a v stredoeurópskom priestore, analyzuje historické texty súvisiace s prelínaním byzantskej a latinskej kultúrno-obradovej tradície z kultúrno-historického, religiózneho a teologického hľadiska.<ref name=":0">{{Citácia elektronického dokumentu|titul=slavu.sav.sk|url=http://slavu.sav.sk/pracovnici/zubko.php|dátum prístupu=2016-12-24|vydavateľ=slavu.sav.sk}}</ref>
 
== Štúdium a profesijná kariéra ==
Profesor Peter Zubko je autorom vedeckých a odborných monografií, vysokoškolskej učebnice a vedeckých a odborných štúdií a článkov v domácich a zahraničných periodikách a zborníkoch. V rokoch 2007-2008 realizoval prednáškový pobyt na Karlovej univerzite v Prahe a v roku 2007 aj prednáškový pobyt na Jihočeskej univerzite v Českých Budějoviciach. Prednáša na Katolíckej univerzite v Ružomberku a od roku 2011 pôsobí v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV na čiastkový úväzok. Spolupracuje na vedeckovýskumných projektoch súvisiacich s vydávaním medzinárodnej vedeckej edície ''Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae''.<ref name=":0" />
 
=== Prednáškové pobyty ===
 
=== Členstvo v spoločnostiach, komisiách a radách ===
*2008 – Rada pre cirkevnú heraldiku Konferencie biskupov Slovenska, Bratislava ([[Heraldický konzultor Konferencie biskupov Slovenska|Heraldickýheraldický konzultor]])
*2008 – 2010 Komisia manažérstva kvality vzdelávania na Teologickej fakulte v Košiciach
*2007 – Rada pre interpretáciu cirkevných dejín Konferencie biskupov Slovenska, Bratislava
*2007 – 2011 Komisia pre výberové konania PF KU v Ružomberku
*2006 – Historická komisia Českej biskupskej konferencie, Praha
*2005 – 2011 Cenzorcenzor-historik v procese beatifikácie Božej služobnice Anny Kolesárovej-Hruškovej
*2004 – Cenzorcenzor Košickej arcidiecézy
*2000 – Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave
*1999 – 2008 Komisia pre realizáciu pamätnej tabule obetiam totality v Košickej arcidiecéze
 
== Externé odkazy ==
* [http://www.slavu.sav.sk/pracovnici/zubko.php Informačná stránka zamestnanca SAV, Publikačnápublikačná činnosť]
* [http://farskyurad.sk/K%C5%88azi/Diec%C3%A9zni-k%C5%88azi/Z-k%C5%88azi/Zubko-Peter-l1229.html Schematizmus Košickej Arcidiecézyarcidiecézy]
* [http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=8386 Stránka SAV]
 
Anonymný používateľ