Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline: Rozdiel medzi revíziami

aktualizacia - doplnenie prodekanov po vymenovani
(ref)
(aktualizacia - doplnenie prodekanov po vymenovani)
|Prezident =
|Viceprezident =
|Dekan = [[Profesor (vedecko-pedagogická hodnosť)|profdoc.]] [[Ing.]] AnnaMiloš KrižanováPoliak, [[PhD.]]
|Riaditeľ =
|Kancelár =
 
== Akademická obec ==
[[Dekan (vysoká škola)|Dekankou]] fakulty je [[Profesor (vedecko-pedagogická hodnosť)|profdoc.]] [[Ing.]] AnnaMiloš KrižanováPoliak, [[PhD.]]
* Prodekanom pre vzdelávanie je [[doc.]] [[Ing.]] Miloš Poliak, [[PhD.]], mim. prof
* Prodekanom pre vedu a výskum je [[doc.]] [[Ing.]] Radovan Madleňák, [[PhD.]]
* Prodekanom pre rozvoj a zahraničné vzťahy je [[doc.]] [[Ing.]] Martin Bugaj, [[PhD.]]
 
Na fakulte v súčasnosti pôsobí:
* 31 docentov.
 
Vo voľbe dekana [[11. máj|11. mája]] [[2018]] bol na nasledujúce funkčné obdobie zvolený doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., mim. prof, ktorý vo voľbe uspel pred Dr.h.c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD. a prof. Ing. Tomášom Klieštikom, PhD. Jeho funkčné obdobie začnezačalo k [[1. júl|1. júlu]] 2018.
 
== Vzdelávanie ==