Mimovládna organizácia: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 5 461 bajtov ,  pred 3 rokmi
d
Revízia 6692522 používateľa Norexqo (diskusia) bola vrátená
(Spojenie s pojmom Mimovládna nezisková organizácia MNO)
Značka: náhrada
d (Revízia 6692522 používateľa Norexqo (diskusia) bola vrátená)
Značka: vrátenie
'''Mimovládne organizácie''' sú organizácie s [[Právna subjektivita|právnou subjektivitou]] vytvorené súkromnými osobami alebo organizáciami, ktoré sa nezúčastňujú na vláde a ani vo vláde nemajú svojich zástupcov. V tom prípade, ak sa štát podieľal na ich založení, tak ich mimovládny charakter je daný tým, že [[štát]] (vrátane orgánov [[územná samospráva|územnej samosprávy]]) a ani jeho predstavitelia nemajú nijaký vplyv na vedenie organizácie alebo iné ovplyvňovanie jej činnosti.
 
Existencia mimovládnych organizácií a ich zúčastňovanie sa na živote spoločnosti charakterizuje [[Občianska spoločnosť (moderný význam)|občiansku spoločnosť]]. Na označenie všetkých mimovládnych organizácií sa na Slovensku zaužíva spojenie '''Tretí sektor'''.
 
Ak ide o právnu formu, mimovládne organizácie ju môžu mať rozličnú. Na [[Slovensko|Slovensku]] je ňou najčastejšie [[občianske združenie]], [[nadácia]] a [[nezisková organizácia|nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby]].
 
== Oblasti pôsobenia ==
Mimovládne organizácie vo viacerých odvetviach dopĺňajú činnosť vládnych inštitúcií, prípadne pracujú v oblastiach, v ktorých štát nepôsobí. Veľmi často ide o verejno-prospešné služby.
 
Typickými prostrediami pre činnosť mimovládnych organizácií sú:
* [[sociálne služby]] ([[charita]], starostlivosť o dôchodcov, hendikepovaných...)
* [[zdravotníctvo]] (združenia pacientov s konkrétnym ochorením...)
* [[šport]] (telovýchovné jednoty, športové kluby...)
* [[vzdelávanie]] a [[osveta]] (krúžky na propagáciu vedy a techniky, vzdelávanie znevýhodnených skupín...)
* [[kultúra]] (divadelné, tanečné, hudobné, folklórne, výtvarné združenia...)
* [[deti]] a [[mládež]] (rodičovské združenia, mládežnícke kluby, združenia rodičov postihnutých detí...)
* ochrana [[ľudské práva|ľudských práv]] (poskytovanie právnej pomoci, presadzovanie vyšších štandardov...)
* [[watchdog]] (monitorovanie zneužívania moci, dodržiavania ľudských práv, ohrozovanie životného prostredia, kontrola činnosti samosprávy a štátnej správy...)
* enviro (environmentálna politika, ochrana a obnova prírody a krajiny, ochrana a obnova verejných priestorov, environmentálna výchova)
* kvalita života (spotrebiteľské organizácie, skrášľovanie spolky...)
* [[hobby]] a trávenie voľného času (organizácie chovateľov, zberateľov, cestovateľov, fanúšikovské združenia...)
 
Rôznorodosť, počet a charakter mimovládnych organizácií neumožňujú vytvorenie „zastrešujúcej“ inštitúcie, ktorá by presadzovala ich záujmy voči štátu. Na Slovensku existuje Rada vlády pre mimovládne organizácie, ktorá je poradným orgánom vlády SR. V nej sú zástupcovia niekoľkých organizácií, ktorí však nemajú žiaden mandát vyjadrovať sa v mene celého Tretieho sektora.
Spoločné potreby a požiadavky mimovládne organizácie presadzujú na Slovensku zvyčajne formou petícií.
 
== Financovanie mimovládnych organizácií ==
Pre ekonomiku väčšiny mimovládnych organizácií je typické získavanie prostriedkov zo súkromných zdrojov (členské príspevky, dary, predaj propagačných predmetov) a využívanie práce dobrovoľníkov.
 
Rozšíreným druhom financovania je uchádzanie sa o granty, kde sa obvykle mimovládna organizácia zapojí do súťaže o získanie grantu, tým, že vypracuje vlastný projekt. Granty mimovládnym organizáciám ponúkajú [[donor]]i, ktorí majú záujem o projekty zlepšujúce situáciu v nejakej oblasti. Medzi typických donorov patria firmy, ktoré si snažia zlepšiť vlastný imidž, prípadne firmy, ktoré majú záujem na rozvoji prostredia, ktoré im prináša ďalších zákazníkov, prípadne sa podporou niektorých aktivít snažia zvýšiť lojalitu už existujúcich zákazníkov. Donormi sú aj združenia firiem, bohatí [[filantrop]]i a aj štát. Štát podporuje mimovládne organizácie grantami hlavne v oblastiach, v ktorých nedokáže sám uspokojivo napĺňať potreby občanov. Ide zvyčajne o riešenia problémov vyžadujúce vysokú flexibilitu, vysoké ľudské nasadenie a obetavosť, prípadne o oblasti, v ktorých by nedokázal v potrebnom rozsahu zodpovedajúco zaplatiť vysoko špecializovaných odborníkov.
 
Za určitých okolností však môže aj podnikať a získať tak dodatočné zdroje na svoju hlavnú činnosť. Podnikateľská činnosť občianskeho združenia by však mala mať podporný charakter pre rozvíjanie primárneho účelu občianskeho združenia, na ktorý bolo založené. Je potrebné túto činnosť uviesť v stanovách.
 
Iným druhom podpory mimovládnych organizácií zo strany firiem je poskytovanie služieb „pro bono“ (v záujme všeobecného blaha). Ide o poskytnutie časti pracovného času nejakého odborníka, ktorého prácu by inak mimovládna organizácia musela zaplatiť. Práca „pro bono“ je rozšírená hlavne v prostredí právnických a konzultačných firiem.
 
Na Slovensku sa mimovládne organizácie spĺňajúce zákonom stanovené podmienky môžu uchádzať o podiel na dani z príjmu. Ide o 2 % z dane z príjmu, ktoré fyzická aj právnická osoba (firma) môže vo svojom daňovom priznaní poukázať (asignovať) pre konkrétnu organizáciu zo zoznamu vytvoreného notárskou komorou.
 
== Iné projekty ==
{{projekt|commons=Category:Non-governmental organizations}}