Neživotné poistenie: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 88 bajtov ,  pred 4 rokmi
chýba zhrnutie úprav
d (Revízia 6646359 používateľa Mieska (diskusia) bola vrátená)
Značka: vrátenie
Bez shrnutí editace
* '''Životné poistenie''' (predtým tiež rezervotvorné) sa vzťahuje na udalosti, ktoré v tej či onej forme v budúcnosti nutne nastanú: u [[životné poistenie|životného a dôchodkového]] poistenia osôb sa vypláca poistné plnenie buď pri [[smrť|úmrtí]] poisteného, alebo pri dožití konca poistenia (typicky pri odchode do [[dôchodok|dôchodku]]).
 
V Českej republikeČesku rozdeľuje zákon č. 37/2004 Sb., [[zákon o poistnej zmluve (Česká republika)|O poistnej zmluve]]<ref name="zakon o zmluve">{{Citácia elektronického dokumentu
| url = http://business.center.cz/business/pravo/zakony/pojistna_smlouva/
| titul = Zákon o pojistné smlouvě
Zákon pritom určuje, ktoré [[poistenie]] sa môže dohodnúť len ako škodové, ktoré ako obnosové a ktoré ako škodové aj obnosové (napr. poistenie [[vec]]í možno dohodnúť len ako škodové, ale poistenie iného [[majetok|majetku]] ako škodové aj obnosové).
 
Podľa tohto zákona sa väčšina neživotných poistení môže uzatvoriť len ako škodové. Budúci [[občiansky zákonník (Česká republika)|občiansky zákonník]], ktorý bude upravovať oblasť poistenia a ktorý súčasne k 1. januáru [[2014]] nahradí v Českej republikeČesku zákon o poistnej zmluve, umožní naopak väčšinu poistení uzatvoriť ako škodové aj obnosové.
 
=== Podľa predmetu poistenia ===
=== Podľa formy vzniku poistenia ===
Podľa spôsobu vzniku sa poistenie rozdeľujú na '''zmluvné''', ktoré vzniká uzavretím [[Zmluva|zmluvy]] medzi [[poisťovňa|poisťovňou]] a poistiteľom (napr. [[poistenie domácnosti]]), a '''zákonné''', ktoré v Českej republikeČesku vzniká automaticky zo [[zákon (právo)|zákona]] pri splnení daných podmienok (zo súkromných poistení už len poistenie zodpovednosti [[zamestnávateľ]]a za škodu pri [[pracovný úraz|pracovnom úraze]] alebo [[choroba z povolania|chorobe z povolania]]).<ref name="bohman-odpovednost">{{Citácia knihy
| priezvisko = Bohman
| meno = Ludvík
 
==== Zachraňovacie náklady ====
Pri poistnej udalosti má v Českej republikeČesku poistený zo zákona ''nad rámec dohodnutého limitu poistného plnenia'' právo aj na náhradu tzv. zachraňovacích nákladov - teda predovšetkým nákladov, ktoré vynaložil na zmiernenie priamych [[Škoda (právo)|škôd]] (počas vlastnej poistnej udalosti) alebo i následných škôd.<ref>Zákon o pojistné smlouvě, § 32</ref> Takými náklady môžu byť napríklad náklady na uhasenie [[požiar]]u alebo náklady na roztriedenie nepoškodenej časti [[zásielka|zásielky]] pri [[dopravní nehoda|dopravnej nehode]].<ref>{{Citácia periodika
| priezvisko = Kollingerová
| meno = Martina
Predmetom tohto poistenia sú podľa českého zákona finančné náklady, ktoré vznikli v dôsledku [[škodná udalosť|škodnej udalosti]], ušlý zisk alebo iné finančné straty dohodnuté v [[poistná zmluva|poistnej zmluve]].<ref>Zákon o pojistné smlouvě, § 48</ref>
 
Toto poistenie spadá do poistenia majetku.<ref name="bohman-ztraty">BOHMAN, s. 236-239</ref> Pojem finančná strata je v českom zákonu o poistnej zmluve uvedený značne neurčito. Preto toto poistenie v Českej republikeČesku poskytuje veľkú [[zmluvná volnosť|zmluvnú voľnosť]] - v praxi teda závisí na [[poisťovňa|poisťovniach]], poistenie akých strát pre nich môže byť [[zisk]]ové a aké poistenie teda budú ponúkať.
 
Poistenie finančných strát býva súčasťou združených poistení - je zahrnuté napr. v niektorých typoch poľnohospodárskeho poistenia alebo poistenia zásielok.
 
== Poistenie zodpovednosti za škodu ==
Tieto typy [[poistenie|poistenia]] sa vzťahujú na škodu, ktorú poistený spôsobil priamo alebo nepriamo na [[zdravie|zdraví]] inej osoby ([[úraz]], spôsobenie [[Choroba|choroby]]), poškodením alebo zničením [[vec (právo)|veci]], prípadne aj za inú škodu, za ktorú poistený podľa určitého právneho predpisu zodpovedá.<ref name="hradec-odpovednost">HRADEC, s. 125</ref> Zodpovednosť za škodu je v Českej republikeČesku všeobecne daná [[Občiansky zákonník (Česká republika)|občianskym zákonníkom]] (časť 6., hlava II), v pracovno-právnych vzťahoch potom [[zákonník práce (Česká republika)|zákonníkom práce]] (časť 2., hlava XIII).
 
Aj keď ide z princípu o iný typ poistenia, [[zákon o poistnej zmluve (Česká republika)|zákon o poistnej zmluve]] zahŕňa poistenie zodpovednosti za škodu pod poistenie majetku.
Finančne zabezpečuje osobu, u ktorej dôjde v dôsledku [[úraz]]u k prechodnému alebo trvalému [[poškodenie|poškodeniu]] [[zdravie|zdravia]]; prípadne zabezpečuje [[pozostalý]]ch pri [[Smrť|smrti]] poisteného. Často sa dojednáva v kombinácii s [[Životné poistenie|životným poistením]].
 
Poistnou udalosťou v tomto poistení je v Českej republikeČesku podľa [[zákon o poistnej zmluve (Česká republika)|zákona o poistnej zmluve]] úraz, ktorým sa ''rozumie neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily nezávisle od vôle poisteného, ku ktorému došlo počas trvania súkromného poistenia a ktorým bolo poistenému spôsobené poškodenie zdravia alebo smrť.''<ref>Zákon o pojistné smlouvě, § 60</ref>
 
[[Súbor:Fractured_TIBIA_FIBULA_01-15_1.jpg|thumb|upright=0.8|Za zlomeninu nohy vyplatí poisťovňa poistenému vypočítaná percenta z poistnej sumy.]]
 
== Povinné poistenia ==
[[Zákon (právo)|Zákony]] môžu v niektorých prípadoch nariadiť [[Fyzická osoba|fyzickej]] aj [[Právnická osoba|právnickej]] osobe, aby pri prevádzkovaní konkrétnej činnosti, ktorá je zdrojom istého nebezpečenstva pre okolie, uzavrela poistenie.<ref name="bohman">BOHMAN, s. 46-51</ref> Táto povinnosť sa týka vždy len neživotných poistení. Napr. [[Insolvenčný správca]] (predtým známy ako [[správca konkurznej podstaty]]) je v Českej republikeČesku povinný uzavrieť poistenie podľa §23 [[insolvenčný zákon|insolvenčného zákona]].<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| url = http://business.center.cz/business/pravo/zakony/insolvencni/
| titul = Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).