Tatrikum: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 5 bajtov ,  pred 3 rokmi
d
d (→‎Vrchné paleozoikum až trias: info o dinosauroch)
==== Spodná jura až spodná krieda šiprúnskeho typu ====
Od spodnej [[jura (geochronologická jednotka)|jury]] možno rozčleňovať dva sedimentačné vývoje. Vyjadrujú rozpad kontinentu, ktorý vznikol pri hercýnskom vrásnení. Rifting, teda rozpad Pangey mal na území dnešných Západných Karpát za následok vznik vyzvihnutých (plytšie panvy alebo erózia) a poklesnutých priestorov (hlbšie panvy). Sedimentárny záznam sa začína v hlbokovodnom slede (hlbších panvách) [[ľaliovky|krinoidovými]] a piesčitými vápencami s [[Silicit|rohovcami]] ([[trlenské súvrstvie|trlenského súvrstvia]]) v hetanži a sinemúre. Mladšie pliensbachsko-toarské [[allägauské súvrstvie]] tvoria [[slieň]]ovce (fleckenmergel) a nadložnými kremitými [[spikulit]]mi, označovanými ako „[[kremitý fleckenmergel]]“, ktoré sú álenského veku. V ich nadloží sa nachádzajú strednojurské (bajok až oxford) rádioláriové vápence až [[rádiolarit]]y [[ždiarske súvrstvie|ždiarskeho súvrstvia]] a hľuznaté vápence [[adnetské súvrstvie|adnetského súvrstvia]]. Vo vrchnej jure začali prevládať v oboch oblastiach [[aptych]]ovo-[[sakokóma|sakokómové]] vápence (kimeridž) a v najvyššej jure [[kalpionela|kalpionelové]] vápence (titón). Spodnokriedová sedimentácia pokračovala tmavým slieňovcovým [[lučivnianske súvrstvie|lučivnianskym súvrstvím]]. Na rozhraní jury a kriedy prebiehal v Západných Tatrách aj [[limburgit]]ový (alkalicko [[bazalt]]ový) vulkanizmus, ktorý nebol dokumentovaný v iných častiach tatrika.<ref>Madzin, J., Sýkora, M., Soták, J., 2014, Stratigraphic position of alkaline volcanic rocks in the autochthonous cover of the High-Tatric Unit (Western Tatra Mts., Central Western Carpathians, Slovakia). Geological Quarterly, 58, 1, s.
163 - 180</ref> V hlbších oblastiach prevládala sedimentácia slienitých vápencov s rohovcami, ktorá postupne prechádzala do [[porubské súvrstvie|porubského súvrstvia]], ktoré tvorili vápnité pieskovce, až bridlice lokálne i brekcie a zlepence obsahujúce klasty exotických hornín. Porubské súvrstvie predstavovalo synorogénne sedimenty, ktoré sa usadzovali v predpolí pohybujúcich sa násunov v interných častiach orogénu. Sedimentácia sa na väčšine územia skončila v strednej kriede v [[cenoman]]e, iba lokálne v Tatrách a Veľkej Fatre bola pretrvávala až do spodného turónu<ref name="Hok et al"/>. Po tomto období sa na tatrikum pomerne rýchlo nasunuli príkrovy [[fatrikum|fatrika]] a vzápätí aj [[hronikum|hronika]].
 
==== Spodná jura až spodná krieda vysokotatranského typu ====
73

úprav