Právny predpis: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 77 bajtov ,  pred 2 rokmi
d
typo. a opravy ref.
d (typo. a opravy ref.)
'''Právny predpis'''<ref name="zákon č. 400/2015 Z.z. - §1 ods. 1zakon"/><ref>PROCHÁZKaPROCHÁZKA, R., KÁČER, M. ''Teória práva''. Bratislava: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-89603-14-5. s. 127-129</ref><ref>právní předpis. In: HENDRYCH, Dušan et al. ''Právnický slovník''. 2., rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-740-5.</ref><ref>nařízení. In: ''Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích'' 5 m-o. Vyd. 1. Praha: Diderot, 1999. ISBN 80-902555-2-3. s. 303 (Poznámka: Takmer identický text (prvého významu hesla) je v hesle nariadenie Všeobecného encyklop. slovníka M-R z roku 2002)</ref><ref>právní předpis. In: {{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Portál ODok – Legislativní helpdesk – Výkladový slovník | url = https://help.odok.cz/vykladovy-slovnik/-/wiki/V%C3%BDkladov%C3%BD%20slovn%C3%ADk/Pr%C3%A1vn%C3%AD%20p%C5%99edpis | vydavateľ = help.odok.cz | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2017-04-08 | miesto = | jazyk = }}</ref> alebo '''všeobecne záväzný právny predpis'''<ref>{{Citácia knihy | priezvisko = Prusák | meno = Jozef | autor = | odkaz na autora = | titul = Teória práva | vydanie = 2. vyd., dotl. | vydavateľ = Právnická fakulta UK | miesto = Bratislava | rok = 2001 | počet strán = | isbn = 80-7160-146-2 | kapitola = | strany = | jazyk = }} rôzne strany</ref><ref>Ústava SR čl. 56, 68, 123, 152 atď.</ref><ref name="zákonzakon">§ č. 400/2015 Z.z. - §1 ods. 1">zákon zákona č. 400/2015 Z. z. - §1 ods. 1</ref><ref>{{beliana|1|akt|119}}</ref> môže byť:
*1. (v užšom zmysle len písomný) [[normatívny právny akt]], ktorý obsahuje aspoň jednu [[právna norma|právnu normu]], alebo
*2. [[normatívny právny akt]] vydaný vnútroštátnym [[orgán verejnej moci|orgánom verejnej moci]] s normotvornou pôsobnosťou (v užšom ponímaní okrem všeobecne záväzných nariadení), čiže normatívny právny akt okrem najmä medzinárodných zmlúv, výsledkov referend a právne záväzných aktov EÚ, alebo
Ako právny predpis sa niekedy nesprávne označuje aj vnútorný (interný) predpis (organizačný akt).<ref>{{Citácia knihy | priezvisko = Prusák | meno = Jozef | autor = | odkaz na autora = | titul = Teória práva | vydanie text = 2. vyd., dotl. | vydavateľ = Právnická fakulta UK | miesto = Bratislava | rok = 2001 | počet strán = | isbn = 80-7160-146-2 | kapitola = | strany = | jazyk = }} s. 195-196</ref><ref>Vestník MŽP SR, ročnik XIV, 2006, čiastka 2 - Obsah [https://enviroportal.sk/clanok/prave-vysiel-vestnik-mzp-sr-rocnik-xiv-2006-ciastka-2 dostupné online 8.4.2017]</ref><ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Úplné znenie ORGANIZAČNÉHO PORIADKU Národnej banky Slovenska č. 87/2006 z 20. decembra 2006 | url = http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa%5C_VybraneVnutornePP%5CUZOP_s_dodatkom_10.pdf | vydavateľ = nbs.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2017-04-08 | miesto = | jazyk = }}, s. 96</ref>
 
Na Slovensku sa všeobecne záväzné právne predpisy (a niektoré ďalšie právne akty) uverejňujú v [[Zbierka zákonov Slovenskej republiky|Zbierke zákonov Slovenskej republiky]]. Podrobnosti o všeobecne záväzných právnych predpisoch rozoberá najmä zákon č. 400/2015 Z. z. (predtým zákon č. 1/1993 Z. z.), v ktorom je použitá definícia č. 2 (v užšom ponímaní).
 
== Druhy všeobecne záväzných právnych predpisov na Slovensku ==
Podľa definície všeobecne záväzného právneho predpisu uvedenej v knihe Procházka-Káčer 2013 a v zákone č. 400/2015 Z. z. (ale s doplnením o všeobecne záväzné nariadenia), čiže podľa vyššie uvedenej definície č. 2 (v širšom ponímaní), existujú na Slovensku v súčasnosti nasledujúce všeobecne záväzné právne predpisy <ref>zákon§ 1 a ďalšie zákona č. 400/2015 Z. z. - § 1 a ďalšie paragrafy.</ref><ref>PROCHÁZKA, R., KÁČER, M. ''Teória práva''. Bratislava: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-89603-14-5. s. 148-150 (127-128, 139-140 )</ref><ref>{{Citácia knihy | priezvisko = Prusák | meno = Jozef | autor = | odkaz na autora = | titul = Teória práva | vydanie = 2. vyd., dotl. | vydavateľ = Právnická fakulta UK | miesto = Bratislava | rok = 2001 | počet strán = | isbn = 80-7160-146-2 | kapitola = | strany = | jazyk = }} s. 189-195 (Poznámka: Z textu nie je jasné, či autor považuje referendum za právny predpis.)</ref>:
* [[Ústava Slovenskej republiky (1992)|Ústava Slovenskej republiky]]
* [[ústavný zákon]]
* (obyčajný) [[zákon (právo)|zákon]]
* [[nariadenie (vláda)|nariadenie vlády]]
* [[vyhláška|vyhlášky]] [[orgán štátnej správy|orgánov štátnej správy]] a [[Národná banka Slovenska|NBS]]
* [[opatrenie|opatrenia]] orgánov štátnej správy a NBS
* [[všeobecne záväzné nariadenie]] obce alebo samosprávneho kraja
 
Donedávna existovali okrem toho tieto všeobecne záväzné právne predpisy:
* do roku 2015: [[výnos]] orgánu štátnej správy alebo NBS (dnes tento predpis spadá pod predpis opatrenie) <ref>§ 5 ods. 1 zákona č. 1/1993 Z. z. - </ref><ref>§ 526 ods. 12 zákona č. 400/2015 Z. z.</ref>
* 1990-2003: [[všeobecne záväzná vyhláška]] okresného alebo krajského úradu (dnes sa predpis okresného úradu volá už len vyhláška a aj predpis bývalých obvodných úradov sa volal len vyhláška)<ref>zákon§ 3 ods. 2 zákona č. 222/1996 Z. z. - §3 ods. 2</ref><ref>zákon§ 5 ods. 1 zákona č. 515/2003 Z. z. - § 5 ods. 1</ref><ref>zákon č. 472/1990 Zb. - §7 ods. 7</ref>
 
Treba dodať, že v Zbierke zákonov Slovenskej republiky sa neuverejňujú len všeobecne záväzné právne predpisy (s výnimkou všeobecne záväzných nariadení) podľa definície č. 2, ale aj akty medzinárodného práva (najmä medzinárodné zmluvy) a niektoré iné akty (najmä návrhy prijaté v referende a nálezy Ústavného súdu).<ref>zákon§ 12, 13, 20 zákona č. 400/2015 Z. z. - § 12, 13, 20</ref> Tie mimochodom zvyčajne spadajú pod definíciu všeobecne záväzného právneho predpisu č. 1 a/alebo 3.
 
== Delenie ==
== Platnosť a účinnosť ==
{{Hlavný článok|Účinnosť právneho predpisu}}
Podľa zákona č. 400/2015 Z. z. (predtým podobne podľa zákona č. 1/1993 Z. z.) <ref>zákon§ 15 a 19 zákona č. 400/2015 Z. z. - § 15, 19</ref> platí okrem iného:
* Všeobecne záväzné právne predpisy nadobúdajú platnosť dňom ich vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
* Všeobecne záväzné právne predpisy nadobúdajú účinnosť pätnástym dňom po ich vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ak nie je v nich ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým všeobecným záujmom, môže sa v právnom predpise výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia v zbierke zákonov.
* O všetkom, čo bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenia sa stalo známym každému, koho sa to týka.
 
== Referencie ==
2 326

úprav