Ozbrojené sily: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 6 273 bajtov ,  pred 3 rokmi
dopl. typol. a definícií od Valla, neskôr porovnám s SOŠ 3680 AAP-6
(dopl. typol. a definícií od Valla, neskôr porovnám s SOŠ 3680 AAP-6)
}}. ''„OS tedy nezahrnují pouze pravidelnou armádu, dobrovolnické sbory, ale i např. partyzánské jednotky.“''</ref>
 
== Typológia a delenie ==
Z hľadiska zloženia ozbrojených síl (armády) a charakteru ich príslušníkov sa rozlišuje:
Ozbrojené sily sa (všeobecne) rozdeľujú podľa výzbroje na:
* profesionálna alebo dobrovoľnícka armáda – ozbrojené sily zložené z občanov, ktorí vykonávajú vojenskú (činnú alebo záložnú) službu dobrovoľne za plat, na základe vzťahu vznikajúceho uzatvorením zmluvy medzi občanom a vojenskou správou;<ref name=SBV>{{Citácia Harvard
* [[pozemné vojsko|pozemné sily]]
| Priezvisko = P[účik]
* [[vzdušné sily]]
| Meno = M[iroslav]
* [[vojenské námorníctvo]]<ref name=Vallo/>
| OdkazNaAutora =
| Heslo = Armáda
| PriezviskoEditora = Kulašik
| MenoEditora = Peter
| OdkazNaEditora =
| Rok = 2002
| Titul = Slovník bezpečnostných vzťahov
| Vydanie = 2. preprac. a uprav.
| Miesto = Bratislava
| Vydavateľ = Smaragd pedagogické nakladateľstvo
| ISBN = 80-89063-08-X
| Strany = 56-57
}}</ref><ref>{{Citácia Harvard
| Heslo = ARMÁDA PROFESIONÁLNA
| Priezvisko = Vallo
| Meno = Dušan
| OdkazNaAutora = <!-- Dušan Vallo -->
| Spoluautori = et al.
| Rok = 2004
| Titul = Vojenský terminologický a výkladový slovník
| Miesto = [Bratislava]
| Vydavateľ = Ing. Igor Kvasnica
| ISBN = 80-89018-63-7
| Strana = 13
}}</ref> pojmy ''profesionálna armáda'' a ''dobrovoľnícka armáda'' sú takmer totožné, líšia sa iba rozdielnym poradím sémantických atribútov (odbornosť a výkon vojenskej služby za plat je pri pojme ''profesionálna armáda'' nadradený dobrovoľnému odhodlaniu príslušníkov ozbrojených síl brániť dominantné hodnoty spoločnosti, ktorý priorizuje pojem ''dobrovoľnícka armáda''),<ref name=SBV/>
* profesionalizovaná armáda – ozbrojené sily zložené tak z občanov, ktorí vykonávajú vojenskú službu na základe všeobecnej brannej povinnosti, ako aj z občanov, ktorí dobrovoľne uzatvorili zmluvu s vojenskou správou;<ref name=SBV/><ref>{{Citácia Harvard
| Heslo = ARMÁDA PROFESIONALIZOVANÁ
| Priezvisko = Vallo
| Meno = Dušan
| OdkazNaAutora = <!-- Dušan Vallo -->
| Spoluautori = et al.
| Rok = 2004
| Titul = Vojenský terminologický a výkladový slovník
| Miesto = [Bratislava]
| Vydavateľ = Ing. Igor Kvasnica
| ISBN = 80-89018-63-7
| Strana = 13
}}</ref> tento pojem je takmer totožný s pojmom konskripčná armáda, ktorý označuje ozbrojené sily vytvorené z občanov, ktorí vykonávajú vojenskú službu na základe všeobecnej brannej povinnosti,<ref>{{Citácia Harvard
| Heslo = ARMÁDA KONSKRIPČNÁ
| Priezvisko = Vallo
| Meno = Dušan
| OdkazNaAutora = <!-- Dušan Vallo -->
| Spoluautori = et al.
| Rok = 2004
| Titul = Vojenský terminologický a výkladový slovník
| Miesto = [Bratislava]
| Vydavateľ = Ing. Igor Kvasnica
| ISBN = 80-89018-63-7
| Strana = 12
}}</ref>
* miličná armáda – ozbrojené sily založené na teritoriálno-miličnom systéme výstavby a použitia ozbrojených síl,<ref name=SBV/> pri ktorom platí, že ozbrojené sily v čase mieru majú minimálne personálne obsadenie, základný výcvik jednotlivcov sa uskutočňuje formou niekoľkomesačných kurzov a ďalšia príprava príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl prebieha formou nevojenskej prípravy a krátkych vojenských cvičení (kurzov) účelovo zameraných podľa predurčenia príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl.<ref>{{Citácia Harvard
| Heslo = ARMÁDA MILIČNÁ
| Priezvisko = Vallo
| Meno = Dušan
| OdkazNaAutora = <!-- Dušan Vallo -->
| Spoluautori = et al.
| Rok = 2004
| Titul = Vojenský terminologický a výkladový slovník
| Miesto = [Bratislava]
| Vydavateľ = Ing. Igor Kvasnica
| ISBN = 80-89018-63-7
| Strana = 13
}}</ref>
 
Podľa charakteru organizácie ozbrojených síl (armády) možno rozlíšiť:
Podľa dosiahnutého stupňa bojovej pohotovosti a pripravenosti sa delia na:
* regulárne ozbrojené sily (regulárnu armádu) – majú stanovenú organizačnú štruktúru, typovú výzbroj a výstroj, spôsob dopĺňania, výkon služby, výcviku a podpory, systém riadenia a zabezpečenia (logistiky),<ref>{{Citácia Harvard
* pravidelné ozbrojené sily (sily rýchleho nasadenia alebo intervenčné sily a teritoriálne sily)
| Heslo = ARMÁDA REGULÁRNA
* zálohy<ref name=Vallo/>
| Priezvisko = Vallo
| Meno = Dušan
| OdkazNaAutora = <!-- Dušan Vallo -->
| Spoluautori = et al.
| Rok = 2004
| Titul = Vojenský terminologický a výkladový slovník
| Miesto = [Bratislava]
| Vydavateľ = Ing. Igor Kvasnica
| ISBN = 80-89018-63-7
| Strana = 13
}}</ref>
* neregulárne ozbrojené sily (neregulárnu armádu) – vyššie uvedené atribúty nespĺňajú.{{#tag:ref|''Vojenský terminologický a výkladový slovník'' termín neregulárne ozbrojené sily alebo neregulárna armáda síce neobsahuje, ale tento výraz používa vo výklade iných termínov.<ref>Pozri: {{Citácia Harvard
| Heslo = VOJNA NEREGULÁRNA
| Priezvisko = Vallo
| Meno = Dušan
| OdkazNaAutora = <!-- Dušan Vallo -->
| Spoluautori = et al.
| Rok = 2004
| Titul = Vojenský terminologický a výkladový slovník
| Miesto = [Bratislava]
| Vydavateľ = Ing. Igor Kvasnica
| ISBN = 80-89018-63-7
| Strana = 13
}}. ''„vojna vedená neregulárnymi ozbrojenými silami alebo vojna vedená regulárnymi silami porušujúcimi medzinárodné konvencie“''.</ref>|group=pozn}}
 
Ozbrojené sily sa podľa výzbroje rozdeľujú na:
Podľa predurčených úloh sa delia na:
* pozemné sily ([[pozemné vojsko]]) – druh ozbrojených síl určený na vedenie bojovej činnosti na zemi,<ref>{{Citácia Harvard
* strategické útočné sily – zväzky a útvary medzikontinentálnych riadených striel, strategické bombardovacie letectvo, ponorky na jadrový pohon vyzbrojené riadenými strelami
| Heslo = POZEMNÉ VOJSKO
* strategické obranné sily – útvary a jednotky protivzdušnej obrany, protikozmickej obrany a automatizované systémy riadenia, výstrahy a varovania
| Priezvisko = Vallo
* sily všeobecného určenia – pozemné sily, taktické vzdušné sily, vojenské námorníctvo (bez ponoriek na jadrový pohon s riadenými strelami)
| Meno = Dušan
* prostriedky na strategické presuny – útvary dopravného letectva a námorníctva<ref name=Vallo/>
| OdkazNaAutora = <!-- Dušan Vallo -->
| Spoluautori = et al.
| Rok = 2004
| Titul = Vojenský terminologický a výkladový slovník
| Miesto = [Bratislava]
| Vydavateľ = Ing. Igor Kvasnica
| ISBN = 80-89018-63-7
| Strana = 150
}}</ref>
* [[vzdušné sily]] (vojenské letectvo) – druh ozbrojených síl určený na obranu vzdušného priestoru, vedenie vzdušného prieskumu, ničenie vopred stanovených pozemných cieľov, podporu pozemných síl a vykonávanie vzdušnej prepravy; tvoria ho vojskové letectvo, protilietadlové raketové vojsko, rádiotechnické vojsko a prostriedky elektronického rušenia,<ref>{{Citácia Harvard
| Heslo = VZDUŠNÉ SILY
| Priezvisko = Vallo
| Meno = Dušan
| OdkazNaAutora = <!-- Dušan Vallo -->
| Spoluautori = et al.
| Rok = 2004
| Titul = Vojenský terminologický a výkladový slovník
| Miesto = [Bratislava]
| Vydavateľ = Ing. Igor Kvasnica
| ISBN = 80-89018-63-7
| Strana = 239
}}</ref>
* [[vojenské námorníctvo]].<ref name=Vallo/>
 
Podľa dosiahnutného stupňa bojovej pohotovosti a pripravenosti sa ozbrojené sily delia na:
* pravidelné ozbrojené sily (sily rýchleho nasadenia alebo intervenčné sily a teritoriálne sily),
* zálohy.<ref name=Vallo/>
 
Podľa predurčených úloh sa ozbrojené sily delia na:
* strategické útočné sily – zväzky a útvary medzikontinentálnych riadených striel, strategického bombardovacieho letectva a ponoriek na jadrový pohon vyzbrojených riadenými strelami
* strategické obranné sily – útvary a jednotky protivzdušnej obrany, protikozmickej obrany a automatizované systémy riadenia, výstrahy a varovania,
* sily všeobecného určenia – pozemné sily, taktické vzdušné sily a vojenské námorníctvo (bez ponoriek na jadrový pohon s riadenými strelami),
* sily a prostriedky na strategické presuny – útvary dopravného letectva a námorníctva.<ref name=Vallo/>
 
== Ozbrojené sily podľa krajín ==
 
Ozbrojené sily Spojených štátov tvorí päť zložiek: [[United States Army|Pozemné vojsko Spojených štátov]], [[United States Air Force|Vzdušné sily]], [[United States Navy|Vojenské námorníctvo]], [[United States Marine Corps|Námorná pechota]] a [[United States Coast Guard|Pobrežná stráž]].
 
== Poznámky ==
<references group="pozn"/>
 
== Referencie ==
10 443

úprav