Pomocná veda historická: Rozdiel medzi revíziami

d
PVH http://www.snm.sk/swift_data/source/dokumenty/arch_terminologia.doc
d (Daevid premiestnil stránku Pomocná historická veda na Pomocná veda historická: PVH je štandardnejší názov https://www.ff.umb.sk/pmaliniak/pomocne-vedy-historicke.html)
d (PVH http://www.snm.sk/swift_data/source/dokumenty/arch_terminologia.doc)
 
Označenie '''pomocné historické vedy''' alebo '''pomocné vedy historické (PVH)''' má dva významy používané v súvislosti s podporou [[historická veda|historickej vedy]]:
 
== Pomocné historické vedy historické v širšom zmysle ==
Toto sú všetky vedy či disciplíny, ktoré ako celok alebo ktorých časti pomáhajú historikovi pri historickom bádaní. Patria sem najmä:
* [[jazykoveda]] (historická jazykoveda)
* [[geografia]] (historická geografia)
* [[kartografia]]
 
== Pomocné historické vedy historické v užšom zmysle ==
Toto sú špeciálne vedné disciplíny, ktoré pomáhajú pri výskume jednotlivých [[historické pramene|historických prameňov]]:
* [[archivistika]] (skúma archívne dokumenty a ich vzájomné súvislosti a zaradenie v archívnych fondoch, ako aj archívne práce)
* [[diplomatika]] (skúma úradné písomné pramene z ich vnútornej stránky (obsahová štruktúra textu) aj vonkajšej stránky (forma) ako produkt určitého právneho, sociálneho a kultúrneho prostredia, pričom súčasne zisťuje pravosť dokumentov a sleduje aj dejiny inštitúcií, ktoré ich vyprodukovali)
1 372

úprav