Žilinská univerzita v Žiline: Rozdiel medzi revíziami

aktualizacia
d (rektorka už nie je, vymazaná jej fotka)
(aktualizacia)
|Stav =
|Rektor = prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
|Prorektor = doc. Ing. MilanVladimír TrunkvalterKonečný, PhD.
prof. Ing. JánPavol ČelkoRafajdus, CScPhD.
doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
prof. Ing. Josef Vičan, CSc.
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
|Kvestor = Ing. Jana Gjašiková
 
== Akademická obec ==
Súčasným [[Rektor (vysoká škola)|rektorom]] je od 1. júla [[2018]] prof. Ing. '''Jozef Jandačka''', PhD., ktorý vo funkcii nahradil Dr.h.c. prof. Ing. [[Tatiana Čorejová|'''Tatianu Čorejovú''']], PhD.
 
Prvým prorektorom a prorektorom pre vzdelávanie je doc. Ing. Milan'''Vladimír TrunkvalterKonečný''', PhD.<br />
Prorektorom pre vedu a výskum je prof. Ing. Ján'''Pavol ČelkoRafajdus''', CScPhD.<br />
Prorektorom pre medzinárodné vzťahy a marketing je doc. Ing. '''Jozef Ristvej''', PhD.<br />
Prorektorom pre informačné systémyrozvoj je prof. Ing. Karol'''Josef MatiaškoVičan''', PhDCSc.
Prorektorom pre informačné systémy je prof. Ing. '''Karol Matiaško''', PhD.
 
Predsedom Akademického senátu je prof. Dr. Ing. '''Juraj Gerlici'''.<br />
Kvestorkou univerzity je Ing. '''Jana Gjašiková'''.
 
Na univerzite k 31.12.2015 pôsobilo 100 profesorov a 166 docentov. Celkový počet vyučujúcich bol 654 a v oblasti výskumu pracovalo 223 zamestnancov.