Richard Marsina: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 2 974 bajtov ,  pred 3 rokmi
→‎Dielo: Historický zborník 1/2018
(→‎Dielo: Historický zborník 1/2018)
 
Od roku [[1960]] pracoval v [[Historický ústav Slovenskej akadémie vied|HÚ SAV]]. Venoval sa kritickému vydávaniu stredovekých [[Historický prameň|prameňov]], ktoré boli v dvoch zväzkoch vydané pod názvom ''[[Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae: Slovenský diplomatár|Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae]]'', v ktorých editoval dokumenty vydané do roku [[1260]] v plnom znení s kritickým (vedeckým) aparátom. K tomu publikoval dva zväzky príslušných komentárov (štúdií). O jeho mimoriadnej erudícii svedčí aj to, že spracoval slovacikálny materiál z celouhorského hľadiska – porovnával (hodnotil) celouhorský listinný materiál, a tak sa mu podarilo upresniť kvalifikáciu jednotlivých listín k územiu Slovenska. Po prvýkrát určil niektoré listiny ako falošné, alebo naopak ako pravé. V rokoch [[1961]] – [[1969]] bol vedúcim výskumného pracoviska SAV v [[Budapešť|Budapešti]].
Ako archivár pracoval dlhé roky v [[Archív mesta Bratislavy|Archíve mesta Bratislavy]], [[Pôdohospodársky archív|Pôdohospodárskom archíve]] a [[Štátny ústredný archív|Štátnom ústrednom archíve]] v [[Bratislava|Bratislave]] (dnes [[Slovenský národný archív]]), potom ako vedecký pracovník v [[Historický ústav Slovenskej akadémie vied|Historickom ústave Slovenskej akadémie vied]] v Bratislave. VBol súčasnosti je profesorompedagógom na Katedre histórie [[Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave|Filozofickej fakulty]] [[Trnavská univerzita v Trnave|Trnavskej univerzity]].Dosiahol na nej naozaj zaslúžene hodnosť docenta aj profesora a Prešovská univerzita mu udelila aj titul doctor honoris causa. Zaoberá sa [[Diplomatika|diplomatikou]], dejinami miest a stredovekými dejinami Slovenska i [[Uhorsko|Uhorska]].
 
Po novembri 1989 sa mu dostalo satisfakcie. Bolo to pohnuté obdobie, keď ľudia hľadali pravdu o „svojich“ dejinách. Vtedy stál Richard Marsina dlhší čas na čele Slovenskej historickej spoločnosti, viedol aj sekciu dejín miest. Zároveň sa angažoval pri zakladaní Historického odboru Matice slovenskej (v roku 1997 vznikol Slovenský historický ústav MS). Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 sa podieľal na posilňovaní historického povedomia Slovákov ako štátotvorného národa.  Mohol slobodne uplatniť národný a religiózny moment. Ani v jednej jeho práci však nenájdeme nejakú zaujatosť voči iným národom. Azda aj preto bol v rokoch 1960–1965 a potom 1971–1982 tajomníkom Československo-maďarskej zmiešanej historickej komisie.
 
Profesor Marsina patrí medzi zakladateľov modernej slovenskej historiografie, archívnictva a pomocných vied historických. Je autorom najzákladnejších syntetických dejín Slovenska v stredoveku, ako aj edícií prameňov k nim. Prezident Slovenskej republiky udelil prof. R. Marsinovi štátne vyznamenanie Slovenskej republiky Pribinov kríž III. triedy za celoživotné dielo v oblasti modernej slovenskej historiografie, archívnictva a pomocných vied historických. Matica slovenská ocenila R. Marsinu pamätnou medailou MS sv. Cyrila a Metoda, Historický odbor MS mu udelil Cenu Daniela Rapanta.
 
==Dielo==
*Legendy stredovekého Slovenska. Ideály stredovekého človeka očami cirkevných spisovateľov. Budmerice : Rak, 1997,
*Tatársky vpád, Budmerice : Rak, 2008 (spolautor Miloš Marek)
*''Etnogenéza Slovákov. Kto sme a aké je naše meno'' / [Zost.]: Marsina, Richard - Mulík, Peter. [Aut.]: Marsina, Richard - Kolník, Titus - Ďurica, Milan S. - Mulík, Peter - Sedlák, Vincent - Hrnko, Anton - Marek, Miloš - Blanár, Vincent - Majtán, Milan - Škultéty, Jozef - Stanislav, Ján - Bartek, Henrich - Filip, Michal - Kučera, Matúš. Martin, Matica slovenská 2009. 179 s. ISBN:978-80-7090-940-9
*Machala, Drahoslav – Marsina, Richard: ''Zlatá kniha Slovenska''. Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2013. 168 s.
*''Pramene o živote svätých Cyrila a Metoda a ich učeníkov'' / [Zost.]: Škoviera, Andrej. [Predslov]: Marsina, Richard. Bratislava, Post Scriptum 2014. 200 s. ISBN:978-80-89567-23-2
*Thurocz, Johannes de Ján z Turca. ''Kronika Jána z Turca. 1488. Johannes de Thurocz. Chronica Hungarorum. 1488'' / [Z Latinského originálu prel.]: Sopko, Július. [Štúdie]: Jankovič, Ľubomír Marsina, Richard. [Editori]: Drobný, Eduard - Gocníková, Magdaléna. Bratislava : Perfekt, 2014. 590 s. ISBN:978-80-8046-692-3
*''Lexikón stredovekých hradov na Slovensku /'' Daniela Dvořáková, Daniel Gahér, Drahoslav Magdoško, Ján Lukačka, Marek Púčik, Martin Štefánik, Monika Tihányiová, Pavol Hudáček, Peter Labanc, Pavol Maliniak, Richard Marsina, Žofia Lysá. In: Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť / Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2017 s. 249-426.
 
== Referencie ==
Anonymný používateľ