Otvoriť hlavné menu

Zmeny

Gramatická úprava
* a) usmrtenie príslušníkov skupiny
* b) ťažké telesné alebo duševné ublíženia členom skupiny
* c) úmyselné uvedenie ktorejkoľvek národnej, rasovej, etnickej, alebo náboženskej skupiny  do takých ekonomckýchekonomických a sociálnych životných podmienok, ktoré vedú k jej čiastočnému, alebo úplnému fyzickému zničeniu
* d) opatrenia na zabránenie rodenia detí skupiny
* e) násilné prevádzanie detí z jednej skupiny do druhej
Anonymný používateľ