Structured Query Language: Rozdiel medzi revíziami

+ MERGE, transakcie
(Upravenie chyby v preklade (báz dát > databáz))
(+ MERGE, transakcie)
 
Základné syntaktické konštrukcie jazyka SQL sú nasledovné:
* ''manipulácia dát'' (DML príkazy)
** <code>SELECT</code> je ďaleko najčastejšie používaný príkaz a slúži pre vytváranie dopytov (výber dát). Dáta umožňuje vyberať z rôznych spojení (napr. [[prirodzené spojenie]], [[vonkajšie spojenie]], [[karteziánsky súčin]]) tabuliek, pohľadov a tabuľkových funkcií. V klauzule <code>WHERE</code> je možné definovať podmienky pre výstupné riadky. Tento príkaz plní aj agregačnú a zoskupovaciu funkciu (klauzula <code>GROUP BY</code>). Výstupné dáta môžu byť podľa želenia utriedené (<code>ORDER BY</code>). Príkaz <code>SELECT</code> vyberá dáta deklaratívnym spôsobom z koncepčnej alebo pohľadovej úrovne, nikdy nie z fyzickej.
** <code>INSERT</code> umožňuje vloženie nových dát do tabuľky.
** <code>DELETE</code> slúži na vymazanie dát z tabuľky.
** <code>UPDATE</code> upravuje existujúce dáta v tabuľke.
** <code>MERGE</code> kombinácia príkazov INSERT/UPDATE, definovaná štandardom SQL:2003. Dáta sa alebo vložia, alebo upravia, v závislosti na definovanej podmienke
* ''definícia dát''
* ''transakčné príkazy'' obaľujú DML príkazy, prevedú databázu z jedného konzistentného stavu do druhého
** <code>START TRANSACTION</code>, (alebo BEGIN TRANSACTION, BEGIN WORK) označuje začiatok [[Transakcia (databáza)|transakcie]], pokiaľ sa zmeny nepotvrdia, iní užívatelia ich neuvidia
** <code>SAVE TRANSACTION</code> uloženie aktuálneho stavu transakcie
** <code>COMMIT</code> potvrdenie zmien vykonaných v transakcii a ich trvalé uloženie do databázy
** <code>ROLLBACK</code> vrátenie prevedených zmien do stavu pred vykonaním transakcie, alebo do stavu pred posledným uložením transakcie
* ''definícia dát'' (DDL príkazy)
** <code>CREATE</code> vytvára nové databázové objekty (databázy, tabuľky, pohľady, funkcie a pod.),
** <code>ALTER</code> upravuje databázové objekty (napr. pridáva stĺpce do existujúcej tabuľky),
43 767

úprav