Zoznam národných kultúrnych pamiatok na Slovensku vyhlásených pred rokom 2002: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
(externé odkazy, wikilinky, odstránenie boldov)
 
'''Zoznam národných kultúrnych pamiatok na Slovensku vyhlásených pred rokom 2002''' je zoznam 72 pamiatok, ktoré boli vyhlásené za [[Národná kultúrna pamiatka Slovenskej republiky|národné kultúrne pamiatky]] pred prijatím a vyhlásením zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.
 
Podľa právnych úprav planých do prijatia zákona č. 49/2002 Z.z. tvorili vtedajšie národné kultúrne pamiatky súbor najvýznamnejších a najvzácnejších pamiatok na území Slovenskej republikySlovenska. Pamiatky sa do tejto kategórie vyhlasovali formou nariadenia predsedníctva SNR a neskôr nariadením vlády Slovenskej republiky. Súčasná legislatíva považuje za národné kultúrne pamiatky všetky nehnuteľné a hnuteľné pamiatkové predmety, ktoré sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktorý vedie [[Pamiatkový úrad Slovenskej republiky]]. S ohľadom na tradície a dokumentovanie sa pôvodná kategória 72 národných kultúrnych pamiatok zachováva iba ako údaj v príslušnom registri Ústredného zoznamu pamiatkového fondu a tieto pamiatky tvoria aj dnes významnú časť pamiatkového fondu<ref name="PUSR ochrana">{{Citácia elektronického dokumentu
| priezvisko =
| meno =
| miesto =
| jazyk =
}}</ref> a ich zoznam je uvedený na webovej stránkePamiatkovéhostránke Pamiatkového úradu Slovenskej republiky ako ''Zoznam vybraných národných kultúrnych pamiatok''<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| priezvisko =
| meno =
Anonymný používateľ