Medzinárodná federácia krajinných architektov: Rozdiel medzi revíziami