Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach: Rozdiel medzi revíziami

pridane kKUI
(kat)
(pridane kKUI)
Značky: možný spam Vizuálny editor: prepnuté bez zdroja
Garantuje a všetkými svojimi predmetmi zabezpečuje študijný program informatika v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia.
 
<!--=== Katedra kybernetiky a umelej inteligencie ===-->
 
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie poskytuje vzdelanie v študijnom programe Inteligentné systémy v odbore Kybernetika a Hospodárska informatika vo všetkých troch stupňoch štúdia. Absolventi sú pripravení pre tvorbu aplikácií základných a tiež pokročilých inteligentných metód a technológií pre praktické použitie v množstve aplikačných informatických oblastí.
 
Hlavné oblasti výskumu na katedre sú napr. umelá inteligencia, inteligentný priestor, cloudová robotika, inteligentné kybernetické systémy, Internet vecí, dátové vedy, inteligentné metódy a algoritmy pre riadenie a modelovanie zložitých systémov, diagnostiky dynamických systémov, metódy výpočtovej inteligencie v inteligentných agentových systémoch a v aplikáciách, inteligentné systémy pre podporu rozhodovania, objavovanie znalostí, znalostné technológie pre vyhľadávanie informácií vedomostí.
 
Katedra vznikla v 1964{{--}}, ešte pred vznikom samotnej fakulty. V roku 1989{{--}} po rozdelení Katedry technickej kybernetiky vznikla Katedry kybernetiky a umelej inteligencie. V súčasnosti má organizačne má 3 centrá: Centrum inteligentných technológii, Centrum aplikovanej kybernetiky a centrum hospodárskej informatiky. Katedra je zapojená do mnohých výskumných, vzdelávacích a podnikateľských projektov.
 
=== Katedra elektrotechniky a mechatroniky ===
 
<!--=== Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania ===-->
 
 
 
==Externé odkazy==
* [http://www.fei.tuke.sk Stránka fakulty]
* [http://moodle.fei.tuke.sk Moodle FEI]
* [http://www.fei.tuke.sk/sk/fakulta/pracoviska/kkui]
* http://web.tuke.sk/fei-kemt/index_sk.html
 
Anonymný používateľ