Slovenská technická univerzita v Bratislave: Rozdiel medzi revíziami

história + 1938 - 1953
Značky: úprava z mobilu úprava z mobilného webu
(história + 1938 - 1953)
 
== História ==
=== Založenie ===
Predchodkyňou Slovenskej technickej univerzity bola ''Štátna vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Štefánika'' v [[Košice|Košiciach]]. Táto bola zriadená na základe zákona č. 170 Sb. z. a n. z [[25. júna]] [[1937]] s troma študijnými oddeleniami: ''inžinierskeho staviteľstva konštruktívneho a dopravného'', ''inžinierskeho staviteľstva vodohospodárskeho a kultúrneho'', ''zememeračského inžinierstva''. V júli [[1938]] boli menovaní prví desiati profesori školy a [[4. augusta]] 1938 bol na prvom zasadnutí profesorského zboru za [[Rektor (vysoká škola)|rektora]] zvolený jednomyseľne prof. [[Jur Hronec]]. Prvý školský rok sa jejškole podarilo začať až [[5. decembra]] 1938 v náhradných priestoroch ''Štátneho ústavu pre zveľaďovanie živností'' v [[Martin (mesto na Slovensku)|Martine]], kde sa škola urýchlene presťahovala po [[Mníchovská dohoda|Mníchovskej dohode]] a [[Prvá viedenská arbitráž|Viedenskej arbitráži]], keď južné časti Slovenska, vrátane Košíc, boli pripojené k Maďarsku. Už v prvom školskom roku abdikovali traja profesori českej národnosti. Hneď v marci [[1939]] bola škola zrušená a zákonom č. 188 Sl. z. z [[25. júla]] [[1939]] zriadená pod novým názvom ''Slovenská vysoká škola technická'' (názov bol zmenený ešte počas pôsobenia v Martine vo februári 1939<ref name=":0">STU - Univerzita - O nás / História, [http://www.stuba.sk/sk/stu/historia.html?page_id=210 Online]</ref>) už v Bratislave. Vs októbriplánovanými 2017šiestimi siodbormi: STU''odbor pripomenulainžinierskeho 80.staviteľstva'', výročie''odbor vzniku.špeciálnych Rektornáuk'', STU''odbor prilesníckeho teja príležitostipoľnohospodárskeho nainžinierstva'', Slávnostnom''odbor podujatíchemickotechnologického udelilinžinierstva'', po''odbor prvýstrojného raza [https://www.stubaelektrotechnického inžinierstva'' a ''odbor obchodného inžinierstva''.sk Odbory sa otvárali postupne, v školskom roku 1939/sk40 tri, v roku 1940/media/tlacove-spravy/vznik-stu-presahuje-hranice-jednej-skoly.html?page_id=1152741 najvyššieďalšie univerzitnédva oceneniea Medailušiesty Jurasa Hroncaneotvoril nikdy, pretože v roku [[1940]] -vznikla asamostatná to[[Vysoká absolventoviškola STU,obchodná Jv Bratislave]].E <ref name=PRSVST>kol.: Andrejovi''Päťdesiat Kiskovi,rokov prezidentoviSlovenskej SRvysokej školy technickej''. Alfa Bratislava 1987.</ref>
 
===Vojnové Rektorát roky===
Počas vojny utrpela škola materiálové škody na budovách, ale aj zariadení. Pred príchodom frontu boli najdrahšie prístroje, zbierky a knihy [[evakuácia|evakuované]] v 160 debnách do [[Žarnovica|Žarnovice]]. Po prezradení úkrytu boli zhabané a odsunuté do [[Nemecko|Nemecka]]. Mnoho pracovníkov a študentov školy sa zapojilo do [[Slovenské národné povstanie|Slovenského národného povstania]]. V boji padli dvaja profesori a dvadsaťtri študentov, medzi nimi aj [[Mirko Nešpor|M. Nešpor]], z ktorých bolo až desať [[Bulharsko|bulharskej]] národnosti.<ref name=PRSVST />
 
===Povojnové roky===
V roku [[1946]] bol v súvislosti so založením [[Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach|Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach]] zrušený ''odbor lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva''. Na ''odbore inžinierskeho staviteľstva'' bolo vytvorené ''oddelenie architektúry a pozemného staviteľstva''. Od školského roku 1950/51 sa organizačná štruktúra štyroch odborov zmenila na päť fakúlt ([[Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave|Fakulta architektúry]] bola vytvorená z oddelenia). V školskom roku 1951/52 sa ''Fakulta strojného a elektrotechnického inžinierstva'' rozčlenila na [[Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave|Strojnícku fakultu]] a [[Elektrotechnická fakulta SVŠT|Elektrotechnickú fakultu]] a z ''Fakulty špeciálnych náuk'' vznikla [[Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach|Banícka fakulta]]. Táto však bola hneď od nasledujúceho roku začlenená do [[Vysoká škola technická v Košiciach|Vysokej školy technickej v Košiciach]]. V školskom roku 1952/53 vznikla [[Fakulta ekonomického inžinierstva SVŠT|Fakulta ekonomického inžinierstva]]. <ref name=PRSVST />
 
===Ďalšie roky===
V októbri 2017 si STU pripomenula 80. výročie vzniku. Rektor STU pri tej príležitosti na Slávnostnom podujatí udelil po prvý raz [https://www.stuba.sk/sk/media/tlacove-spravy/vznik-stu-presahuje-hranice-jednej-skoly.html?page_id=11527 najvyššie univerzitné ocenenie Medailu Jura Hronca] - a to absolventovi STU, J.E. [[Andrej Kiska|Andrejovi Kiskovi]], prezidentovi SR.
 
== Rektorát ==
Terajším sídlom STU (Rektorát) na [[Vazovova ulica|Vazovovej]] 5 v Bratislave sú od septembra 1947 budovy bývalých [[Učňovské pokračovacie školy|učňovských pokračovacích škôl]] (navrhnuté architektmi [[Jiří Grossmann (architekt)|Jiřím Grossmannom]] a [[Alois Balán|Aloisom Balánom]]). Budovy boli vystavané v rokoch 1928 až 1937. V septembri 1947 ich univerzita rozhodnutím povereníka školstva [[Laco Novomeský|Ladislava Novomeského]] zabrala a nepomohlo, že pred budovou protestovalo okolo 700 učňov - boli rozptýlení do iných učňovských budov.
 
7 763

úprav