Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie: Rozdiel medzi revíziami

Úprava VH/HV
(Pridaná skratka VH / HV)
(Úprava VH/HV)
'''Výsledok hospodárenia (za účtovné obdobie)''' (staršie '''hospodársky výsledok (bežného účtovného obdobia)''', ešte staršie (za socializmu) '''bilančný zisk''' alebo '''súvahový zisk'''; neformálne '''zisk (alebo strata), účtovný zisk (alebo účtovná strata), bilančný/súvahový zisk (alebo bilančná/súvahová strata)''') je v slovenskom účtovníctve oficiálny názov zostatku na účte [[Výkaz ziskov a strát|Výkazu ziskov a strát]]. Zodpovedá teda rozdielu účtovných výnosov a účtovných nákladov. Často sa používaoznačuje skratkaako '''VH''' (výsledok hospodárenia) alebo '''HV''' (hospodársky výsledok).
 
Ak je kladný zvykne sa neformálne nazývať "(účtovný) zisk", ak je záporný "(účtovná) strata".
Anonymný používateľ