Spoločenstvo (ekológia): Rozdiel medzi revíziami

d
d (WPCleaner v1.29b - Opraveno pomocí Wikipédia:WikiProjekt Check Wikipedia - Články obsahujúce riadiace znaky Unicode)
 
čase mezi nimiž jsou vzájemné vztahy.''</ref> Časť o potrebe prítomnosti vzájomných vzťahov niektoré zdroje v definícii neuvádzajú <ref>[http://physedu.science.upjs.sk/sis/ekologia/material/ucebnetexty/s4.htm]</ref>, potom možno spoločenstvo inými slovami definovať jednoducho ako súbor rôznych populácií <ref>[http://www.biopedia.sk/?cat=ekologia&file=pojmy]</ref>. V širšom zmysle sa za spoločenstvo považuje aj skupina jedincov len jedného druhu, t.j. [[monocenóza]] (porovnaj nižšie).
 
Spoločenstvo môže byť (najčastejšie) [[biocenóza]] resp. jej podmnožina (napr. fytocenóza), ale termín cenóza sa môže vzťahovať napríklad aj na väčšie skupiny druhov (napr. druhy nejakej krajiny) alebo na veľmi malé skupiny (napr. druhy nejakého mikrohabitatu).<ref name=g></ref><ref>{{beliana|2|cenóza in: [[Encyclopaedia Beliana]]|}}</ref>
 
Spoločenstvo a abiotické prostredie tvoria spolu [[ekosystém]] <ref name=s>Stloukal, M. a kol.: Biológia pre 3. ročník gymnázia, 1991</ref>.