Právna subjektivita: Rozdiel medzi revíziami

d
Podľa novej právnej úpravy sa v Civilnom mimosporovom poriadku vylúčilo rozhodovanie o pozbavovaní spôsobilosti na právne úkony, ktoré je v rozpore s ľudskoprávnymi štandardami.
d
d (Podľa novej právnej úpravy sa v Civilnom mimosporovom poriadku vylúčilo rozhodovanie o pozbavovaní spôsobilosti na právne úkony, ktoré je v rozpore s ľudskoprávnymi štandardami.)
 
* [[deliktuálna spôsobilosť]], t. j. niesť [[právna zodpovednosť|právnu zodpovednosť]] (zákonom uvedené následky) za [[protiprávne konanie]] a
* procesná spôsobilosť, teda spôsobilosť byť účastníkom konania a vystupovať v samotnom konaní.
[[fyzická osoba|Fyzické osoby]] nadobúdajú právnu subjektivitu narodením - za určitých okolností aj pred narodením v tele matky za predpokladu, že sa dieťa narodí živé, napr. určitá ochrana života, právo dediť - a strácajú ju smrťou, resp. vyhlásením za mŕtveho - v niektorých prípadoch môže trvať aj po smrti, napr. povinnosť vykonať poslednú vôľu vyjadrenú v platnom závete, právo na ochranu ľudskej dôstojnosti, autorské práva, atď. ''Spôsobilosti mať práva a povinnosti'' nesmie byť nikto pozbavený, ''spôsobilosť na [[právne konanie]]'' môže byť obmedzená kvôli nedostatku veku a vo výnimočných prípadoch môže byť čiastočne alebo úplne pozbavená len rozhodnutím [[súd]]u (napr. v dôsledku [[duševná choroba|duševnej choroby]], nadmerného požívania alkoholu či iných omamných látok) môže byť obmedzená rozhodnutím [[súd]]u aj vo vzťahu k plnoletej osobe.
 
Právna subjektivita [[právnická osoba|právnických osôb]] sa chápe ako celok - ''spôsobilosť mať práva a povinnosti'' splýva so ''[[spôsobilosť na právne úkony|spôsobilosťou na právne úkony]],'' začína ich vznikom a končí zánikom. Právnické osoby majú právnu subjektivitu ''vymedzenú'', závisí od toho, aké konkrétne úlohy plní a aké má ciele. Ide len o také oprávnenia a právne povinnosti, ktoré sú ''nevyhnutné na zabezpečenie jej sledovaných úloh a cieľov'' (právnická osoba nemá právnu spôsobilosť napr. v oblasti rodinného práva, uzatvoriť manželstvo, pretože ono nie je nevyhnutné pre plnenie jej úloh a cieľov). Právne úkony v mene právnickej osoby vykonávajú jej jednotlivé orgány.
5 156

úprav