Spôsobilosť na právne úkony: Rozdiel medzi revíziami

d
→‎Charakteristika: Podľa novej právnej úpravy sa v Civilnom mimosporovom poriadku vylúčilo rozhodovanie o pozbavovaní spôsobilosti na právne úkony, ktoré je v rozpore s ľudskoprávnymi štandardami.
d (-medzera medzi viacnásobnými ref.)
d (→‎Charakteristika: Podľa novej právnej úpravy sa v Civilnom mimosporovom poriadku vylúčilo rozhodovanie o pozbavovaní spôsobilosti na právne úkony, ktoré je v rozpore s ľudskoprávnymi štandardami.)
Spôsobilosť [[fyzická osoba|fyzických osôb]] právne konať môže determinovať vek, duševné zdravie, vzdelanie či profesia, [[štátne občianstvo]]. Spôsobilosť na právne úkony ''v plnom rozsahu'' na Slovensku nadobúdajú fyzické osoby dovŕšením 18. roku alebo osoby staršie ako 16 rokov, ktoré majú povolenie súdu na uzavretie manželstva. Maloletí majú ''obmedzenú'' spôsobilosť len na také [[právny úkon|právne úkony]], ktoré sú primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku.
 
PlnoletéPlnoletej osobyosobe možno vo výnimočných prípadoch čiastočneobmedziť alebo úplne pozbaviť spôsobilostispôsobilosť právne konať, a to len súdnym rozhodnutím v dôsledku [[duševná porucha|duševnej poruchy]] alebo nadmerného požívania [[alkoholický nápoj|alkoholických]] či iných [[droga (omamná látka)|omamných látok]]. Konajú za nich zákonní zástupcovia alebo súdom určení opatrovníci. Právne úkony osoby pozbavenej právne konať sú absolútne neplatné.
 
[[Právnická osoba|Právnické osoby]] majú aktívnu a pasívnu stránku [[právna subjektivita|právnej subjektivity]] časovo totožnú, teda spolu so spôsobilosťou mať [[subjektívne právo|práva]] a [[povinnosť|povinnosti]] nadobúdajú aj spôsobilosť na [[právny úkon|právne úkony]]. Ich právna spôsobilosť je obmedzená predmetom ich činnosti alebo určená [[zákon (právo)|zákonom]].
5 156

úprav