Robert Walser: Rozdiel medzi revíziami

d
d (Doplnenie externých odkazov)
* Walser, Robert: ''Mikrogramme'' (Mikrogramy) so 68 vyobrazeniami, vybrali Lucas Marco Gisi, Reto Sorg a Peter Stocker z poverenia Nadácie Roberta Walsera v Berne. Suhrkamp, Beríin 2011 (Bibliothek Suhrkamp).
* Walser, Robert: ''Im Bureau'' (V kancelárii), vybrali Reto Sorg a Lucas Marco Gisi, Insel Verlag, Berlín 2011 (insel taschenbuch; 4087).
* Walser, Robert: ''Tiefer Winter'' (Hlboká zima), editori Margit Gigerl, Livia Knüsel a Reto Sorg, Insel Verlag, Frankfurt/Lipsko 2007 (insel taschenbuch; 3326).
 
== Bibliografia ==
 
* ''Písomné práce Fritza Kochera'' (Fritz Kocher’s Aufsätze) s 11 kresbami Karla Walsera, Lipsko: Insel 1904.
* ''Súrodenci Tannerovci'' (Geschwister Tanner), román, Berlín: Cassirer 1907.
* ''Pomocník'' (Der Gehülfe), román, Berlín: Cassirer 1908.
* ''Básne'' (Gedichte) so 16 leptami Karla Walsera, 300 číslovaných a signovaných výtlačkov, Berlín: Bruno Cassirer 1909.
* ''Jakob von Gunten. Denník'' (Jakob von Gunten. Ein Tagebuch), Berlín: Bruno Cassirer 1909.
* ''Články'' (Aufsätze) so 14 kresbami Karla Walsera, Lipsko: Kurt Wolff 1913.
* ''Príbehy'' (Geschichten) s 31 kresbami Karla Walsera, Lipsko: Kurt Wolff 1914.
* ''Drobné básne'' (Kleine Dichtungen), prvé vydanie pre Ženský spolok na uctievanie  porýnskych básnikov, Lipsko: Kurt Wolff 1914.
* ''Krátke prózy'' (Prosastücke), Zürich: Rascher 1917.
* ''Malé prózy'' (Kleine Prosa), Bern: Franke 1917.
* ''Prechádzka'' (Der Spaziergang), Frauenfeld: Huber 1917.
* ''Život básnika'' (Poetenleben), Frauenfeld: Huber 1918.
* ''Komédia'' (Komödie), Berlín: Bruno Cassirer 1919.
* ''Básne'' (Die Gedichte), 30 číslovaných a Walserom signovaných výtlačkov. Zürich 1919, edícia Bagatellen.
* ''Jazerná krajina'' (Seeland) s 5 leptami Karla Walsera, 600 číslovaných a čiastočne signovaných výtlačkov, Zürich: Rascher 1919.
* ''Ruža'' (Die Rose), Berlín: Rowohlt 1925.
 
=== Ďalšie vydané texty ===
 
* ''Veľký malý svet'' (Große kleine Welt), vybral a editoval Carl Seelig, Erlenbach: Rentsch 1937.
* ''Tiché radosti'' (Stille Freuden), editoval Carl Seelig, 600 číslovaných výtlačkov, Olten: 1944.
* ''Básne'' (Gedichte), nanovo editoval Carl Seelig, Bazilej: Schwabe 1944.
* ''O šťastí nešťastia a chudoby'' (Vom Glück des Unglücks und der Armut), editoval Carl Seelig, Bazilej: Schwabe 1944.
* ''Básnické portréty'' (Dichterbildnisse), Schaffhausen: Joos & Scherrer 1947.
* ''Bitka pri Sempachu'' (Die Schlacht bei Sempach. Eine Geschichte), St. Gallen: Tschudy 1950.
* ''Básne v próze'' (Dichtungen in Prosa), editoval Carl Seelig, 5 zväzkov, Ženeva a Darmstadt: Holle Verlag (zv. 1–3) / Ženeva a Frankfurt nad M. (zv. 4–5) 1953–1961.
* ''Neznáme básne'' (Unbekannte Gedichte), editoval Carl Seelig, St. Gallen: Tschudy 1958.
* ''Súborné dielo'' (Das Gesamtwerk), editoval Jochen Greven, 12 zväzkov, Ženeva a Hamburg: Kossodo 1966 – 1975.
* ''Súborné dielo'' (Das Gesamtwerk v 12 zväzkoch), Zürich a Frankfurt nad M.: Suhrkamp 1978.
* ''Struna a túžba'' (Saite und Sehnsucht), faksimilové vydanie, editoval Elio Fröhlich, 1000 číslovaných výtlačkov, Zürich: Suhrkamp 1979.
* ''Z oblasti ceruzky. Mikrogramy z rokov 1924 –1932'' (Aus dem Bleistiftgebiet. Mikrogramme aus den Jahren 1924 – 1932), editovali Bernhard Echte a Werner Morlang, 6 zväzkov, Frankfurt nad M.: Suhrkamp 1985 – 2000.
* ''Súborné dielo v jednotlivých vydaniach'' (Sämtliche Werke in Einzelausgaben), editoval Jochen Greven, 20 zväzkov, Frankfurt nad M.: Suhrkamp 1985–1986.
* ''Lúpežník'' (Der Räuber), faksimilové vydanie, editovali Bernhard Echte a Werner Morlang, 1000 číslovaných výtlačkov, Zürich a Frankfurt nad M.: Suhrkamp 1986.
* ''Román, ktorý ďalej a ďalej píšem'' (Der Roman, woran ich weiter und weiter schreibe), zostavil Jochen Greven, Frankfurt nad M.: Suhrkamp 1994.
* ''Fragment „Denníka“'' ("Tagebuch"-Fragment), faksimile a prepis mikrogramu s francúzskym prekladom. Prepísal a editoval Bernhard Echte, Zürich: Nadácia Carla Seeliga 1996.
* ''To nie je skutočné'' (Das hat keine Wirklichkeit), výber a sprievodný text Norberta Loackera, Zürich: Nadácia Carla Seeliga 1996.
* ''Rozprávkové divadelné hry: Popoluška, Snehulienka'' (Märchenspiele: Aschenbrödel, Schneewittchen) s esejou Siegfrieda Unselda a ilustráciami Albrechta von Bodeckera, Frankfurt nad M. a Lipsko: Insel 1998.
* ''Minútové čítanie: myšlienky z jeho kníh, listov a mikrogramov'' (Lektüre für Minuten: Gedanken aus seinen Büchern, Briefen und Mikrogrammen), výber a doslov Volkera Michelsa, Zürich: Suhrkamp 1998.
* ''Básnili tito básnici správne?'' (Dichteten diese Dichter richtig?), literárno-poetický príbeh, editoval Bernhard Echte, Frankfurt nad M., Lipsko: Insel 2002.
* ''Ľúbostné príbehy'' (Liebesgeschichten), zostavil Volker Michels, Frankfurt nad M., Lipsko: Insel 2003.
* ''Oheň. Neznáme prózy a básne'' (Feuer. Unbekannte Prosa und Gedichte), editoval Bernhard Echte, Frankfurt nad M.: Suhrkamp 2003.
* ''Zasnežená kožušina Európy'' (Europas schneeige Pelzboa), texty o Švajčiarsku, editoval Bernhard Echte, Frankfurt nad M.: Suhrkamp 2003.
* Walser, Robert: ''Kritické vydanie všetkých výtlačkov a rukopisov z diela Roberta Walsera'' (Kritische Robert Walser-Ausgabe. Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte), vydávajú Wolfram Groddeck, Barbara von Reibnitz a ďalší, Stroemfeld, Schwabe, Bazilej, Frankfurt nad M., vychádzajú od roku 2008.
* Bernhard Echte: ''Robert Walser. Jeho život v obrazoch a textoch'' (Sein Leben in Bildern und Texten), Suhrkamp, Frankfurt nad M. 2008.
* Lucas Marco Gisi: ''Príručka o Robertovi Walserovi. Život - dielo - vplyv (''Robert Walser Handbuch. Leben – Werk – Wirkung), J. B. Metzler, Stuttgart 2015.
* Walser, Robert: ''Dielo. Bernské vydanie'' (Werke. Berner Ausgabe), editovali Lucas Marco Gisi, Reto Sorg, Peter Stocker a Peter Utz, Suhrkamp, Berlín, vychádza od roku 2018.
* Lucas Marco Gisi (Hg.): ''Príručka o Robertovi Walserovi. Život - dielo – vplyv. Mimoriadne vydanie'' (Robert Walser Handbuch. Leben-Werk-Wirkung. Sonderausgabe), J. B. Metzler, Stuttgart 2018.
* Robert Walser. ''Listy 1897 – 1920. Listy 1921 – 1956. Listy: doslov a dodatok.'' (Briefe 1897 – 1920. Briefe 1921 – 1956. Briefe: Nachwort und Anhang), editovali Peter Stocker a Bernhardt Echte, Berner Ausgabe, Suhrkamp, Frankfurt nad M. 2018.
 
=== V slovenčine vyšlo ===
 
== Externé odkazy ==
* Centrum Roberta Walsera Bern: nem.: https://www.robertwalser.ch/de/home/ angl.: https://www.robertwalser.ch/en/home/
* Katalóg knižnice Centra Roberta Walsera: nem.: angl.: https://www.robertwalser.ch/en/the-robert-walser-archive/catalogue/
* Kritické vydanie: nem.: http://kritische-walser-ausgabe.ch/
* Cena Roberta Walsera: nem.: https://www.robertwalserpreis.ch/, franc.: https://www.robertwalserpreis.ch/fr/mise-au-concours/
* Švajčiarsky literárny archiv: nem.: https://www.nb.admin.ch/snl/de/home/sammlungen/das-schweizerischeliteraturarchiv-sla.html, franc.: https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home/collections/les-archives-litterairessuisses-als.html, tal.: https://www.nb.admin.ch/snl/it/home/collezioni/l_archivio-svizzero-diletteratura-asl.html, angl.: https://www.nb.admin.ch/snl/en/home/collections/the-swiss-literary-archivessla.htm
* [http://www.iliteratura.cz/Clanek/18293/walser-robert-jakob-von-gunten Ukážka z románu ''Jakob von Gunten''], autor článku: Radovan Charvát, 1. december 2005
* [http://www.iliteratura.cz/Clanek/34293/walser-robert-mikrogramy Ukážka z diela ''Mikrogramy''], autor článku: Radovan Charvát, 30. január 2015
*[https://hvorecky.sk/2013/05/05/genialny-rozdvojeny-chodec-robert-walser/ Geniálny, rozdvojený chodec Robert Walser], autor článku: Michal Hvorecký, 5. máj 2013
*[http://www.litcentrum.sk/recenzie/prechadzka-robert-walser Recenzia novely Prechádzka], [http://www.litcentrum.sk/61790 Knižná revue 2013/11], autor článku: Michal Hvorecký, 529. máj 2013
*[http://www.litcentrum.sk/recenzie/pocestny-robert-walser Recenzia diela Pocestný], [http://www.litcentrum.sk/65010 Knižná revue 2016/04], autor článku: MichalBeáta HvoreckýBelancová, 528. májapríl 20132014
*Článok [https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/390625-robert-walser-pocestny/ Robert Walser: Pocestný], Denník Pravda, 24. apríl 2016
*Článok [https://www.aktuality.sk/clanok/229387/robert-walser-prechadzka/ Robert Walser: Prechádzka], Aktuality.sk, 24. máj 2013
* [http://www.iliteratura.cz/Clanek/34293/walser-robert-mikrogramy Ukážka z diela ''Mikrogramy''], autor článku: Radovan Charvát, 30. január 2015
*Článok [https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/390625-robert-walser-pocestny/ Robert Walser: Pocestný], Denník Pravda, 24. apríl 2016
 
{{DEFAULTSORT:Walser, Robert}}
12

úprav