Tlaková potenciálna energia: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
Značky: Vizuálny editor úprava z mobilu úprava z mobilného webu
Značky: Vizuálny editor úprava z mobilu úprava z mobilného webu
 
== Súvis s Bernoulliho rovnicou ==
[[Súbor:BernoullisLawDerivationDiagram.png|right|thumb|400px|Vzostup tlaku v širšom mieste trubice]]
Predstavme si [[ideálna tekutina|ideálnu tekutinu]], ktorá je nestlačiteľná a nenastáva tepelnejtepelná výmenevýmena medzi ňou a okolím ([[adiabatický dej]]). Ak táto tekutina v mieste '''1''' s priemerom S<sub>1</sub> prúdi rýchlosťou v<sub>1</sub> a tlak nech je p<sub>1</sub> a v mieste '''2''' priemerom S<sub>2</sub> prúdi rýchlosťou v<sub>2</sub> a tlak nech je p<sub>2</sub>. Z nestlačiteľnosťi idelálnej kvapaliny vyplýva, že objem kvapaliny, ktorý pretečie miestom 1 je rovnaký ako objem kvapaliny, ktorý pretečie miestom 2. To vedie na rovnicu
 
:<math> v_1 S_1=v_2 S_2.</math> ([[rovnica kontinuity]])
 
== Kritika ==
Hoci sa označenie tlakového člena v [[Bernoulliho rovnica|Bernoulliho rovnici]] ako istej formy energie zdá byť inuitívneintuitívne, dopúšťame sa pri tom chyby. [[Zákon zachovania energie]], na ktorý sa odvolávame, totiž platí pre kvapalinu ako celok (v pripade [[adiabatický dej|neadiabatického deja]] treba brať v úvahu aj výmenu tepla s okolím). Jednotlivé časti kvapaliny medzi sebou interagujú a energiu si vymieňajú. Energia malého [[kvapalné teleso|kvapalného telesa]] s hmotnosťou <math>m</math> pohybujúceho sa v kvapaline sa preto nezachováva, teda
:<math>\frac{1}{2}mv^2+E_p \neq \textrm{const}.</math>
 
Anonymný používateľ