Dogma: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 269 bajtov ,  pred 2 rokmi
d
d (+ref)
 
== Teologická definícia ==
Dogma je „záväzná výpoveď učenia v ktorej je, pre rímskych katolíkov, cirkevne stavoveným spôsobom rečou súčasne dejinne vyložená pravda Zjavenia, korá sa vzťahuje na kresťanskúrímsko-katolícku prax a tým sa uchováva trvalo v jej obsahovom zmysle“.<ref>Dogma/dogmatické výpovědi. In: {{Citácia knihy
| priezvisko = Beinert
| meno = Wolfgang
}}</ref>
 
[[1. vatikánsky koncil]] výslovne učí: ''Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko to, čo je obsiahnuté v Božom slove napísanom alebo ústne zachovanom a čo CirkevRímsko-katolícka cirkev slávnostným vyhlásením alebo riadnym a všeobecným učiteľským úradom ako Bohom zjavené predkladá veriť.''
 
K formálnemu pojmu dogmy, podľa ''Rímsko-katolíckej cirkvi,'' patria dva rozhodujúce momenty. Pravda musí byť:
 
K formálnemu pojmu dogmy patria dva rozhodujúce momenty. Pravda musí byť:
# Bohom zjavená
#''Rímsko-katolíckou Cirkvoucirkv''ou vyhlásená
 
[[Pravoslávna cirkev (východná Európa)|Pravoslávie]] tvrdí, že dogma „označuje neodvratnú pravdu, ktorá je predkladaná k viere a je pre kresťanov všeobecne záväzná“.<ref>{{Citácia knihy
 
=== Bohom zjavená pravda ===
Dogmatický výrok musí patriť k Božiemu, úradnému, kresťanskému zjaveniu (na rozdiel od súkromného zjavenia) a preto musí byť obsiahnutý v Božom slove (bezprostredné formálne zjavenie). Dotyčná zjavená pravda musí byť explicitne alebo implicitne Bohom zjavená a preto sa musí nachádzať v prameňoch zjavenia - v Písme alebo, podľa ''Rímsko-kkatolíckej cirkvi,'' v Tradícii.
 
Pravda môže byť zjavená explicitne, ale aj implicitne. Za zjavené treba považovať nielen tie pravdy a udalosti, u ktorých sa to stalo explicitne, napr.: ''A Slovo sa telom stalo'' (Jn 1,14), ale aj také, ktoré sú v Božom zjavení implicitne, ako časť v celku, takže ich možno jednoduchým výkladom zo Zjavenia vyvodiť. Tak v explicitne zjavenom ústrednom článku viery: ''Syn Boží sa stal človekom'', je zahrnutá ďalšia zjavená pravda: ''Vtelený Syn Boží má ľudské telo a dušu''.
 
Nezjavená pravda nemôže byť Cirkvou''Rímsko-katolíckou cirk''vou vyhlásená za dogmu, nemôže sa stať článkom viery. Božskou vierou treba prijímať a uznávať len to, čo Boh zjavil a preto len neomylná Božia autorita môže byť dôvodom pre božskú vieru.
 
=== CirkvouRímsko-katolíckou cirkvou vyhlásená pravda ===
Dogmatický výrok musí byť výslovne a definitívne predložený Cirkvou''Rímsko-katolíckou cirk''vou ako zjavená pravda. Tento moment je vonkajší, pretože vyhlásením učiteľského úradu sa nič podstatné k zjavenej pravde nepridáva, len sa podáva záruka, že tá alebo oná pravda je skutočne Bohom zjavená.
 
Dogma sa vo svojom absolútnom a zaväzujúcom nároku obracia na podstatu slobodného človeka. Je teda pravdou, ktorú možno správne počuť a pochopiť len v slobodnom rozhodnutí úkonu viery. Človek má však vždy ''dogmatickú'' existenciu, nakoľko ako duch nemôže bez sebazničenia poprieť určité pravdy (aj historického charakteru), i keď sú možno v ňom dané v predvedeckej alebo aj implicitnej podobe. Dejinné zjavenie a jeho prijatie nie je teda v rozpore s prirodzenosťou človeka, podstatu dogmy nemožno odvodzovať jedine z abstraktného pojmu možného oznámenia pravdy Bohom, ale z toho, čo Boh skrze Krista fakticky človeku povedal a o človeku ustanovil:
 
* zjavenie nie je iba reč, ale aj udalosť spásy, nakoľko sa Boh sám zdeľujeoznamuje a toto zdelenieoznámenie samo si tvorí subjekt, ktorý ho poslušne prijíma a výslovne ‘poslúcha’, totiž Cirkev. V tom zmysle dogma nie je podstatne iba výrokom ‘o’ niečom, ale ako prijatá v milosti (ktorou Boh dáva sám seba), udalosťou samou, ktorá sa v nej ohlasuje a je pojmovo vyjadrená;
 
* táto autokomunikácia Boha dosiahlo svoje konečné, eschatologické štádium (zjavenie je uzavreté);
 
* dogma má podstatne cirkevný a oficiálny charakter, pretože samo zjavenie, ktoré je jej podkladom, bolo adresované Cirkvi; na druhej strane dogma hmatateľne ukazuje jednotu Cirkvi a tým je formou trvalej platnosti Božieho slova, adresovaného CirkviRímsko-katolíckej cirkvi a CirkvouRímsko-katolíckou cirkvou zachovávaného;
 
* dogma je aj život, nakoľko sa v nej uskutočňuje Božie sebazdeleniesebazjavenie, pretože ju možno pochopiť len v samej skutočnosti toho, čomu sa verí (milosť).
 
== Referencie ==
2

úpravy