Prvé slovenské patronátne gymnáziá: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
Značky: úprava z mobilu úprava z mobilného webu
*PETROVSKÝ, Karol: K 140. výročiu vzniku strednej školy v Znieve: Prvé slovenské reálne gymnázium v Uhorsku. In: Národná osveta, 6 – 7/2009, s. 6.<ref>http://www.spolokspisovatelov.sk/news/kalendarium-vyroci-osobnosti-a-udalosti-oktober-2014/</ref>
*[http://www.ecav.sk/?p=info/INFHist%C3%B3ria/udalosti/k_150_vyrociu_zalozenia__slovenskeho_ev_a_v_patronatneho_gymnazia_v_revucej K 150. výročiu založenia Slovenského ev. a. v. patronátneho gymnázia v Revúcej]
*[http://www.hlavnespravy.sk/pred-150-rokmi-vzniklo-slovenske-evanjelicke-patronatne-gymnazium-v-revucej/28284/ Pred 150 rokmi vzniklo Slovenské evanjelické patronátne gymnázium v Revúcej v www.hlavnespravy.sk]
*VNUK, F.: Sto päťdesiat rokov v živote národa. Slovensko v rokoch 1843-1993. Bratislava 2004, s. 68-70
*Peštbudínske vedomosti 1862. — August H. Škultéty: Pamäti slovenského ev. a. v. gymnázia a s ním spojeného učiteľského semeniska vo Veľkej Revúcej. — Svetozár Hurban Vajanský: Storočná pamiatka narodenia Štefana Moysesa.<ref>http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1044/Botto_Slovaci-vyvin-ich-narodneho-povedomia-1/8#ixzz3HCIJGWsy</ref>
24

úprav