Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
d
[[Súbor:HI-virion-structure en.svg|náhľad|Štruktúra viriónu HIV]]
'''Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti''' (angl. {{vjz|eng|HIV – ''human immunodeficiency virus''}}) je obalený RNA retrovírus z čeľade retroviridae''Retroviridae'', rod lentivirus''Lentivirus''. Vírusy tejto skupiny majú schopnosť vytvoriť podľa svojej molekuly [[Ribonukleová kyselina|ribonukleovej kyseliny]] (RNA), obsahujúcej genetickú informáciu, molekulu [[Deoxyribonukleová kyselina|deoxyribonukleovej kyseliny]] (DNA) a tú vložiť do [[Genóm|genómugenóm]]u hostiteľskej [[Bunka|bunky]]. Je to [[vírus]], spôsobujúci u človeka ochorenie [[syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti]] (angl.  {{vjz|eng|''Acquired Immune Deficiency Syndrome'' - AIDS}}).
 
== Štruktúra ==
Častice vírusu HIV obsahujú 2 molekuly jednoreťazcovej RNA, enzýmy reverznú [[Transkriptáza|transkriptázu]] (umožňujúcu prepis genetickej informácie z RNA do DNA) a [[Integráza|integrázu]] (začleňuje vzniknutú intermediárnu DNA do DNA hostiteľskej bunky), [[Kapsida|kapsidu]] a [[Membrána|membránu]] z predtým infikovanej bunky, nesúcu [[Glykoproteín|glykoproteíny]] gp 41 a gp 120.
 
HIV obsahuje 3 druhovo špecifické retrovírusové [[Gén|gény]]: gag, ktorý kóduje vnútorné štrukturálne [[Proteín|proteíny]], pol, ktorý kóduje enzýmy - [[Polymeráza|polymerázu]], integrázu a proteázu  a env, ktorý kóduje obal vírusu, obsahujúci glykoproteín gp120, prostredníctvom ktorého sa vírus viaže na CD4+ molekulu hostiteľskej bunky.  HIV-1 má ďalšie gény tat, rev, nef, vif, vpu a  vpr. HIV-2 nemá vpu, ale gén vpx, ktorý má len jediný ďalší vírus - šimpanzí vírus imunitnej nedostatočnosti.
[[Súbor:HIV-genome.png|náhľad|Genóm HIV]]
Typy vírusov – HIV-1 a HIV-2 vykazujú vzájomnú 30 % − 40 % homológiu v sekvenciách [[Nukleotid|nukleotidov]]. Vzhľadom na časté mutácie v géne env, ktorý kóduje povrchové glykoproteíny  je vírus HIV veľmi variabilný. Vírusy typu HIV-1 sa delia na štyri skupiny: M, O, N a P. Väčšina infekcií HIV-1 je spôsobená skupinou M, ktorá zahŕňa subtypy (A-D, F-H, J-K), sub-subtypy (A1-A4, F1, F2),  cirkulujúce  rekombinantné  formy  (CRF)  a unikátne rekombinantné formy (URF). Typy HIV-2 možno rozdeliť na 7 skupín (A, B, C, D, E, F, G) a a jednu CRF. HIV-2 sa takmer výlučne vyskytuje na západoafrickom pobreží, pandemický je typ HIV-1.
[[Súbor:HIV-1 Transmission electron micrograph AIDS02bbb lores.jpg|náhľad|Zobrazenie HIV v elektrónovom mikroskope]]
Membránová štruktúra - receptor  CD4+ sa vyskytuje predovšetkým na CD4+ lymfocytoch zo skupiny pomocných T lymfocytov, ďalej na  [[Dendritická bunka|dendritických bunkách]], [[Monocyt|monocytoch]], [[Makrofág|makrofágoch]], bunkách [[Črevo|črevného]] [[Epitel|epitelu]] atď. Po naviazaní gp120 na receptor CD4+ je pre vniknutie vírusu do bunky potrebný koreceptorový systém CXCR4/CCR 5 (jeho vrodené chýbanie je podkladom zriedkavej odolnosti voči infekcii HIV). V bunke sa z vírusovej RNA za pomoci reverznej transkriptázy prepíše genetická informácia vírusu do reťazca DNA a tá je  vírusovou integrázou začlenená do [[Chromozóm|chromozomálnej]] DNA hostiteľskej bunky. Pri aktivácii bunky je potom obvyklým procesom prepisovaná do mRNA a nakoniec je syntetizovaná vírusová RNA. Pomocou  enzýmu proteázy sú vytvorené vírusové proteíny a hotové vírusové častice - [[Virión|viriónyvirión]]y sa uvoľňujú z bunky, pričom táto zanikne. Preto sa u pacienta postupne znižuje počet  CD4+ lymfocytov a zhoršuje [[Imunita (biológia)|imunita]], sprostredkovaná bunkami a tento proces vedie k vzniku syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti.
 
Uvoľnené vírusové častice napádajú ďalšie bunky s receptorom CD4+. Pri každom replikačnom cykle môže dôjsť k mutácii vírusu, spojenej aj so zmenou citlivosti na lieky.
 
== Diagnostika ==
[[Súbor:HIV on macrophage.png|náhľad|Častice vírusu HIV, naviazané na makrofág. Obrázok vo fluorescenčnom mikroskope, virióny žiaria zeleno]]
Prítomnosť infekcie HIV sa dá zistiť prostredníctvom detekcie protilátok v krvi pacienta, nálezu vírusového antigénu p24. Možná ja ďalej detekcia ribonukleovej kyseliny vírusu a je možné stanoviť tzv.  vírusovú nálož, teda množstvo častíc vírusu v krvi. Je dostupná genotypizácia vírusu. O aktivite ochorenia informuje napríklad vyšetrenie počtu CD4+ lymfocytov.
 
== Liečba ==
V liečbe sa používajú [[antiretrovirotiká]], lieky, ktoré spomaľujú množenie vírusu blokovaním enzýmov (reverzná transkriptáza, proteáza, integráza), alebo bránia vniknutiu vírusu do bunky. Je skupín liekov s rôznym mechanizmom  účinku, ktoré sa v liečbe kombinujú, aby sa zvýšil celkový efekt a oddialil vznik rezistencie. Sú to inhibítory reverznej transkriptázy, inhibítory proteázy, inhibítory integrázy,  inhibítory fúzie a vstupu vírusu do bunky. Eliminácia vírusu z organizmu týmito liekmi nie je možná, pretože nedokážu zlikvidovať vírusy v depozitoch CD4+ lymfocytov (napr. v lymfatickom systéme tráviaceho traktu). K eliminácii vírusu u pacienta došlo len výnimočne pri liečbe pacienta [[Kmeňová bunka|kmeňovými bunkami]] (došlo vlastne k výmene infikovaných CD4+ lymfocytov za darcovské bez  koreceptorového systému CXCR4/CCR 5).
 
Prekážkou pri vývoji očkovacej látky je počet podtypov a časté mutácie. Nejestvuje prirodzená imunita, o ktorú by sa vývoj očkovacej látky mohol oprieť a testovanie očkovacích látok je možné len na človeku v prostredí s výskytom prirodzenej infekcie.
 
== Iné projekty ==
{{projekt|commons=Category:HIV}}
 
== Externé odkazy ==
* [http://www.hivaids.sk HIV & AIDS]
* http://www.hiv-aids.tym.sk/
 
== Zdroje ==
 
* Jarčuška, Pavol: ''HIV infekcia v súčasnosti.'' Alpha Medical, časopis In vitro, 9.2.2017. Dostupné online: https://www.alphamedical.sk/casopis-invitro/hiv-infekcia-v-sucasnosti
* Staneková, Danica: ''Infekcia HIV − stále aktuálny problém.'' Dermatológia pre prax, 2015, roč.9, č. 2, str. 61-64, Solen Bratislava. Dostupné online: http://www.solen.sk/pdf/c8f17880e939ea1626f1fddcd0364795.pdf
* Bennet, Nicholas John: ''HIV Infection and AIDS.'' Medscape, New York, dostupné online: https://emedicine.medscape.com/article/211316-overview#showall (po anglicky) Aktualizované: 12.4. 2019, citované 15.6.2019
* ''The Development of HIV Vaccines.'' The History of Vaccines , an educational resource by the College of Physicians of Philadelphia. Dostupné online: https://www.historyofvaccines.org/index.php/content/articles/development-hiv-vaccines (po anglicky) Aktualizované 10.1.2018, citované 17.6.2019
*články ''HIV'' v anglickej a českej verzii Wikipédie