Mediátor (osoba): Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
'''Mediátor''', je kvalifikovaný odborník na komunikáciu a riešenie sporov .<ref>[https://www.amssk.sk/co-je-mediacia/kto-je-to-mediator/ Kto je to mediátor, amssk.sk]</ref>. Je prostredníkom k zmierneniu a kompromisnému riešeniu sporných otázok.
 
V právnom ponímaní sa za '''mediátora''' považuje osoba registrovaná [[Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky|Ministerstvom spravodlivosti SR]] v registri mediátorov. <ref>Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii</ref>
 
Mediátor rieši právne spory formou [[Mediácia|mediácie]], ako metódy alternatívneho riešenia sporov. Mediáciu upravuje zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Mediátor je v postavení nestrannej a nezávislej osoby, ktorá stranám sporu vytvára vhodné podmienky pre komunikáciu a na zmierlivé riešenia, ktoré zohľadňuje ich záujmy.
 
== Povinnosti mediátora ==
- *povinnosť dodržiavať právne predpisy a rešpektovať rozhodnutia orgánov verejnej moci;
'''Povinnosti mediátora'''<ref>ust. § 4 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii</ref>
- *vykonávať svoju činnosť osobe, čestne, svedomito, nestranne, nezávisle, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou;
 
- *dbať na účelnosť a hospodárnosť výkonu mediácie;
- povinnosť dodržiavať právne predpisy a rešpektovať rozhodnutia orgánov verejnej moci;
- *správať sa spôsobom, ktorý neznižuje dôstojnosť mediácie, osoby mediátora, osôb zúčastnených na mediácii a osôb prizvaných mediátorom;
 
'''Povinnosti*rešpektovať mediátora'''názory osôb zúčastnených na mediácii.<ref>ust. § 4 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii</ref>
- vykonávať svoju činnosť osobe, čestne, svedomito, nestranne, nezávisle, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou;
 
- dbať na účelnosť a hospodárnosť výkonu mediácie;
 
- správať sa spôsobom, ktorý neznižuje dôstojnosť mediácie, osoby mediátora, osôb zúčastnených na mediácii a osôb prizvaných mediátorom;
 
- rešpektovať názory osôb zúčastnených na mediácii.
 
== Referencie ==